Hírek szűrése

-tól
-ig

Szabályozott információk Archívum

2014-04-30 Szavazati jogok száma a TVK Nyrt-nél

Szavazati jogok száma a TVK Nyrt-nél

TVK Nyrt. ezúton közzéteszi a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számát és az alaptőke nagyságát.
Letölthető anyagok

2014-04-30 A TVK 2013. évi éves beszámolói

A TVK 2013. évi éves beszámolói

Letölthető anyagok

2014-04-16 A TVK Nyrt. Összefoglaló jelentése a 2013. üzleti évről

A TVK Nyrt. Összefoglaló jelentése a 2013. üzleti évről

A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság) a Tpt. 53. § (1) bekezdésében előírt kötelezettségének megfelelően az alábbiakban teszi közzé 2013. üzleti évről szóló Összefoglaló Jelentését. A Társaság alábbiakban megjelölt információi megtalálhatóak a Társaság honlapján (www.tvk.hu) a Befektetőknek aloldal alatt.

Közzététel helyei: a TVK honlapja (www.tvk.hu), a Budapesti Értéktőzsde honlapja (www.bet.hu), a Tőkepiaci Közzétételek honlap (www.kozzetetelek.hu), valamint a Londoni Értéktőzsde (www.londonstockexchange.com) honlapja.


KÖZZÉTETT INFORMÁCIÓK

2013. január 1-től a jelentés készítéséig

Bejelentés dátuma        
Tartalom
2013. január 2. Rendkívüli tájékoztatás a Társaság felsővezetésében történt változásról (Petrolkémiai technológia és projekt fejlesztési vezető)
2013. január 2. Szavazati jogok száma a TVK Nyrt-nél
2013. január 31. Szavazati jogok száma a TVK Nyrt-nél
2013. február 26. Tájékoztató a TVK-csoport 2012. éves eredményeiről
2013. február 28. Szavazati jogok száma a TVK Nyrt-nél
2013. március 14. A TVK Nyrt. Igazgatóságának hirdetménye a Társaság 2013. évi rendes közgyűlése összehívásáról
2013. március 14. A TVK Nyrt. igazgatósági és felügyelő bizottsági tagjai részére 2012. évben kifizetett pénzbeli és nem pénzbeli juttatások
2013. március 27. TVK – Közgyűlési dokumentumok
2013. április 2. Szavazati jogok száma a TVK Nyrt-nél
2013. április 18. A TVK Nyrt. 2013. évi éves rendes közgyűlés határozatai
2013. április 18. Felelős Társaságirányítási Jelentés a 2012. évről
2013. április 18. A TVK Nyrt. Összefoglaló Jelentése a 2012. üzleti évről
2013. április 18. A TVK-csoport 2012. üzleti évről készített Éves Jelentése
2013. április 30. Szavazati jogok száma a TVK Nyrt-nél
2013. május 2. A TVK-csoport 2012. évi Éves Beszámolója
2013. május 14. A TVK-csoport 2013. első negyedéves időközi vezetőségi beszámolója
2013. május 28. TVK hatályos Alapszabálya (2013.04.18.)
2013. május 31. Szavazati jogok száma a TVK Nyrt-nél
2013. július 1. Szavazati jogok száma a TVK Nyrt-nél
2013. július 31. Szavazati jogok száma a TVK Nyrt-nél
2013. augusztus 13. A TVK-csoport 2013. második negyedéves és első féléves jelentése
2013. szeptember 2. Szavazati jogok száma a TVK Nyrt-nél
2013. szeptember 2. Rendkívüli tájékoztatás a Társaság felsővezetésében történt változásról (polimer marketing és értékesítési vezető)
2013. szeptember 30. Szavazati jogok száma a TVK Nyrt-nél
2013. október 31. Szavazati jogok száma a TVK Nyrt-nél
2013. november 15. A TVK-csoport 2013. harmadik negyedéves időközi vezetőségi beszámolója
2013. december 2. Szavazati jogok száma a TVK Nyrt-nél
2014. január 2. Szavazati jogok száma a TVK Nyrt-nél
2014. január 31. Szavazati jogok száma a TVK Nyrt-nél
2014. február 18. Rendkívüli tájékoztatás a Társaság felsővezetésében történő változásról (termelési vezető)
2014. február 25. Tájékoztató a TVK-csoport 2013. évi eredményeiről
2014. március 3. Szavazati jogok száma a TVK Nyrt-nél
2014. március 14. A TVK Nyrt. igazgatósági és felügyelő bizottsági tagjai részére 2013. évben kifizetett pénzbeli és nem pénzbeli juttatások
2014. március 14. A TVK Nyrt. Igazgatóságának hirdetménye a Társaság 2014. évi rendes közgyűlése összehívásáról
2014. március 24. TVK – Közgyűlési dokumentumok
2014. március 31. Szavazati jogok száma a TVK Nyrt-nél
2014. április 14. Rendkívüli tájékoztatás a Társaság felsővezetésében történő változásról (gazdálkodási és pénzügyi vezető)

Letölthető anyagok

2014-04-15 A TVK Nyrt. 2014. évi éves rendes közgyűlés határozatai

A TVK Nyrt. 2014. évi éves rendes közgyűlés határozatai

A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ezúton tájékoztatja tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit a Társaság 2014. április 15-én 11.00 órától, a Danubius Health Spa Resort Margitsziget & Danubius Grand Hotel Margitsziget„Ybl” termében megtartott évi rendes közgyűlésén hozott határozatairól. A határozatképes közgyűlésen az alaptőkét alkotó, szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok 94,89%-a, összesen 23.279.241,54 szavazatot képviselő részvényes jelent meg.

1. A közgyűlés az 5/2014. (04.15.) sz. határozatával 100%-os többséggel, 23.279.241,54 igen, 0 nem szavazattal 0 tartózkodás mellett elfogadta az Igazgatóság javaslatát, hogy a Közgyűlés a napirendi pontokat az Igazgatóság által hirdetményi úton közzétett közgyűlési meghívónak megfelelő sorrendben tárgyalja.

2. A közgyűlés a 6/2014. (04.15.) sz. határozatával 100%-os többséggel, 23.279.241,54 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett Igazgatóság jelentése alapján, a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló véleményének birtokában elfogadta:
a. a Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és leányvállalatai nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatását a független könyvvizsgálói jelentéssel együtt a 2013. december 31-el végződő évre valamint a kapcsolódó üzleti jelentést 218.169 millió Ft mérlegfőösszeggel és 5.661 millió Ft részvényesekre jutó eredménnyel;
b. Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság magyar számviteli törvény előírásai szerint készített éves beszámolóját a független könyvvizsgálói jelentéssel együtt a 2013. december 31-el végződő évre valamint a kapcsolódó üzleti jelentést 203.450 millió Ft mérlegfőösszeggel és 6.201 millió Ft adózott eredménnyel.
3. A közgyűlés a 7/2014. (04.15.) sz. határozatával 100%-os többséggel, 0 igen, 23.279.191,04 nem szavazattal 50,50 tartózkodás mellett elutasította az Igazgatóság osztalékfizetésre vonatkozó javaslatát, hogy 2014-ben a 2013. üzleti évre vonatkozóan a Társaság ne fizessen osztalékot, a teljes eredmény az eredménytartalékba kerüljön átsorolásra.  

4. A közgyűlés a 8/2014. (04.15.) sz. határozatával 100%-os többséggel, 23.279.191,04 igen, 0 nem szavazattal 50,50 tartózkodás mellett elfogadta, hogy a Társaság 2014. évben a 2013. üzleti évre vonatkozóan 6.201 millió forint osztalékot fizessen ki részvényeseinek azzal, hogy az osztalékfizetés kezdő napját az Igazgatóság állapítja meg az Alapszabályban meghatározott módon.

5. A közgyűlés a 9/2014. (04.15.) sz. határozatával 100%-os többséggel, 23.279.241,54 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta a Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2013. üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését, amelyet a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság által közzétett Felelős Társaságirányítási Ajánlások alapján készített.

(Megjegyzés: A Társaság a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu) és a Társaság honlapján (www.tvk.hu) a közgyűlési határozatokkal egyidejűleg közzéteszi a közgyűlés által elfogadott Felelős Társaságirányítási Jelentést.)

6. A közgyűlés a 10/2014. (04.15.) sz. határozatával 100%-os többséggel, 23.279.241,54 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett megválasztotta a Társaság könyvvizsgálójának az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft.-t (könyvvizsgálatért személyében is felelős kijelölt munkavállalója Havas István) a 2014. üzleti évre, a 2015. évi rendes közgyűlésig, azaz legkésőbb 2015. április 30-ig.

7. A közgyűlés a 11/2014. (04.15.) sz. határozatával 100%-os többséggel, 23.279.241,54 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a könyvvizsgáló díjazását a megbízás teljes időtartamára 32.000.000,- Ft + ÁFA összegben állapította meg, valamint felhatalmazta az Igazgatóságot, hogy a könyvvizsgálati tevékenység ellátására megválasztott Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft.-vel a megbízási szerződést kösse meg a Közgyűlés által jóváhagyott tartalommal.

8. A közgyűlés a 12/2014. (04.15.) sz. határozatával 100%-os többséggel 23.279.241,54 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta a Társaság Igazgatóságának 2013. évben végzett munkáját és megadta részére – a Gt. 30. § (5) bekezdése szerinti – felmentvényt.

9. A közgyűlés a 13/2014. (04.15.) sz. közgyűlési határozatával 99,98%-os többséggel, 23.274.274,36 igen, 4.967,18 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett felhatalmazta a társaság Igazgatóságát saját részvény vásárlására a következők szerint:

A saját részvény megszerzésére sor kerülhet visszterhesen és ellenérték nélkül, tőzsdei és nyilvános ajánlattétel útján, vagy – amennyiben jogszabály nem zárja ki – tőzsdén kívüli forgalomban is.

A felhatalmazás a TVK Nyrt. által kibocsátott valamennyi fajtájú és névértékű részvényeinek megszerzésére szól.

A részvénytársaság tulajdonában lévő saját részvények együttes névértékének összege egy időpontban sem haladhatja meg a mindenkori alaptőke 25%-át.

Ha a részvény megszerzésére visszterhes módon kerül sor, az egy részvényért kifizethető ellenérték legalacsonyabb összege 1 Ft,-, a legmagasabb összege nem haladhatja meg az alábbiak közül a legmagasabbnak a 150%-át:

a.) a tranzakció napján a Budapesti Értéktőzsdén („BÉT”) a részvényekre megkötött ügyletek közül a legmagasabbnak az ára, vagy

b.) a tranzakció napját megelőző 90 BÉT kereskedési nap részvényekre vonatkozó forgalommal súlyozott napi átlagárai, vagy

c.)
(i) a saját részvények megszerzésének alapjául szolgáló szerződés (így különösen adásvételi, vételi jogi vagy egyéb biztosítéki szerződés) megkötésének, vagy
(ii) saját részvények szerzésére jogosító pénzügyi eszközök megszerzésének, vagy
(iii) a vételi jog vagy elővásárlási jog gyakorlása, biztosítéki szerződés vagy saját részvény szerzésére jogosító pénzügyi eszköz által biztosított jogok gyakorlásának napját megelőző 90 BÉT kereskedési nap részvényekre vonatkozó forgalommal súlyozott átlagára, vagy
d.)
(i) a saját részvények megszerzésének alapjául szolgáló szerződés (így különösen adásvételi, vételi jogi vagy egyéb biztosítéki szerződés) megkötésének vagy
(ii) saját részvények szerzésére jogosító pénzügyi eszközök megszerzésének, vagy
(iii) a vételi jog vagy elővásárlási jog gyakorlása, biztosítéki szerződés vagy saját részvény szerzésére jogosító pénzügyi eszköz által biztosított jogok gyakorlásának napját megelőző BÉT kereskedési nap részvényekre vonatkozó záró ára.
A felhatalmazás időtartama a közgyűlési döntés napjától számított 18 hónap.
10. A közgyűlés a 14/2014. (04.15.) sz. közgyűlési határozatával 100%-os többséggel, 23.279.241,54 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 12.§-ának (1) bekezdése értelmében – döntött a Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről, a közgyűlés egyetért és támogatja a Társaság jogszabályoknak megfelelő jövőbeni működését.

11. A közgyűlés a 15/2014. (04.15.) sz. közgyűlési határozatával 100%-os többséggel, 23.279.241,54 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett módosította az Alapszabály 7.3; 8.9; 13.1 (a), (f), (j), (k); valamint a 26. (c) pontjait a következők szerint:
7.3.      A törzsrészvényeket dematerializált értékpapírként az irányadó jogszabályi előírásoknak megfelelően kell előállítani. A dematerializált értékpapírról kiállított (értékpapírnak nem minősülő) okiraton a Ptk. és a vonatkozó jogszabályok által előírt adatokat kell feltüntetni.

8.9.        A közgyűlésen való részvétel és szavazás feltétele, hogy a részvényest, illetve a részvényesi meghatalmazottat a Társaság részvénykönyvébe bejegyezzék.
A közgyűlést megelőző részvénykönyvi bejegyzés időpontjára valamint a vonatkozó egyéb határidőkre a Ptk. és a vonatkozó jogszabályok mindenkor hatályos rendelkezései az irányadóak, és a részvénykönyv lezárásának valamint a részvénykönyvi bejegyzésnek a mindenkor hatályos Ptk. és a vonatkozó jogszabályok szerinti időpontban kell megtörténnie.(…)

13.1     A Közgyűlés a Társaság legfőbb szerve, amely a részvényesek összességéből áll.
A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
(a)       döntés – ha a Ptk. vagy vonatkozó jogszabály eltérően nem rendelkezik – az Alapszabály megállapításáról és módosításáról;
(f)        döntés – ha a Ptk. vagy vonatkozó jogszabály eltérően nem rendelkezik – osztalékelőleg fizetéséről;
(j)         döntés – ha a Ptk. vagy vonatkozó jogszabály másként nem rendelkezik – az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
(k)       döntés - ha a Ptk. vagy vonatkozó jogszabály másként nem rendelkezik - a saját részvény megszerzéséről, továbbá a saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlat elfogadásától;
26. A könyvvizsgáló feladata
(c)      a Ptk.-ban vagy vonatkozó jogszabályban meghatározott egyéb jogosítványok gyakorlása.
12. A közgyűlés a 16/2014. (04.15.) sz. közgyűlési határozatával 100%-os többséggel, 23.279.241,54 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett módosította az Alapszabály 25. pontjának címét, valamint a 25. és 26. pontjait a következők szerint:
ÁLLANDÓ KÖNYVVIZSGÁLÓ
25. A Társaságnál egy állandó könyvvizsgáló működik. Az állandó könyvvizsgáló megbízatása az őt megválasztó közgyűléstől az üzleti év számviteli törvény szerinti beszámolóját elfogadó közgyűlésig terjedő időtartamra szól. Ha az állandó könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, meg kell jelölnie – és a Társaság Közgyűlésének jóvá kell hagynia – azt a tagját, vezető tisztségviselőjét, illetve munkavállalóját, aki a könyvvizsgálatért személyében is felelős.
26. Az állandó könyvvizsgáló feladata
(a)       a Társaság üzleti könyveinek ellenőrzése;
(b)       Az állandó könyvvizsgáló ellenőrzi a számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságát és szabályszerűségét. Emellett köteles a Közgyűlés elé terjesztett üzleti jelentést megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, és megfelel-e a jogszabályoknak és az előírásoknak. Mindezekről írásbeli jelentést nyújt be a Közgyűlésnek.
13. A közgyűlés a 17/2014. (04.15.) sz. közgyűlési határozatával 100%-os többséggel, 23.279.241,54 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett módosította az Alapszabály 37. pontját a következők szerint:

A jelen Alapszabályból eredő, a részvényesek között vagy a részvényesek és a Társaság között felmerülő valamennyi jogvita esetére a törvényben meghatározott esetekben és határidő betartásával a Társaság és a részvényesek alávetik magukat a Miskolci Törvényszék kizárólagos illetékességének.

14. A közgyűlés a 18/2014. (04.15.) sz. közgyűlési határozatával 100%-os többséggel, 23.279.241,54 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta az Alapszabály 22.4 pontjának törlését.

15. A közgyűlés a 19/2014. (04.15.) sz. közgyűlési határozatával 100%-os többséggel, 23.279.241,54 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett módosította az Alapszabály 24.1. (a) és (f) pontjait a következők szerint:
24.1.    A Felügyelő Bizottság hatásköre:
(a)       A Közgyűlés részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését;
(f)        A Felügyelő Bizottság a Társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja az Igazgatóság tagjaitól, illetve a Társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, amelyet írásbeli kérelem esetén a címzettek 8 (nyolc) munkanapon belül, írásban kötelesek teljesíteni.
16. A közgyűlés a 20/2014. (04.15.) sz. közgyűlési határozatával 100%-os többséggel, 23.279.241,54 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett módosította az Alapszabály 8.1 pontjának utolsó mondatát a következők szerint:

A Társaság Igazgatósága a részvényes kérésére, és ingyenesen a Részvénykönyvből a részvényesre és részvényeire vonatkozó adatokról kivonatot készít.

17. A közgyűlés a 21/2014. (04.15.) sz. közgyűlési határozatával 100%-os többséggel, 23.279.241,54 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett módosította az Alapszabály 8.3 pontját a következők szerint:
8.3.      A részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényest a részvénykönyvbe bejegyezték.
18. A közgyűlés a 22/2014. (04.15.) sz. közgyűlési határozatával 100%-os többséggel, 23.279.241,54 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett módosította az Alapszabály 8.9 pontját a következők szerint:
8.9.        A közgyűlésen való részvétel és szavazás feltétele, hogy a részvényest, illetve a részvényesi meghatalmazottat a Társaság részvénykönyvébe bejegyezzék.
A közgyűlést megelőző részvénykönyvi bejegyzés időpontjára valamint a vonatkozó egyéb határidőkre a Ptk. vagy a vonatkozó jogszabályok mindenkor hatályos rendelkezései az irányadóak, és a részvénykönyv lezárásának valamint a részvénykönyvi bejegyzésnek a mindenkor hatályos Ptk. vagy a vonatkozó jogszabályok szerinti időpontban kell megtörténnie.

A közgyűlést megelőző részvénykönyv-lezáráshoz kapcsolódó tulajdonosi megfeleltetés esetén a részvénykönyv vezetője a részvénykönyvben szereplő, a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi, s azt a tulajdonosi megfeleltetés adataival lezárja. Ezt követően a részvénykönyvbe a részvényes részvénytulajdonát érintő bejegyzést leghamarabb a közgyűlés berekesztését követő munkanapon lehet tenni.

19. A közgyűlés a 23/2014. (04.15.) sz. közgyűlési határozatával 100%-os többséggel, 23.279.241,54 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett módosította az Alapszabály 9.4 pontját a következők szerint:
9.4.      Az Igazgatóság jogosult a Társaságot közvetlenül fenyegető súlyos károsodás elkerülése érdekében – a törvényi korlátozások figyelembevételével – saját részvény megvásárlásáról dönteni. Azt, hogy a Társaságot súlyos károsodás fenyegeti, az eset összes körülményei mérlegelésével az Igazgatóság hivatalban lévő tagjai egyhangú határozatával állapítja meg, és erről a soron következő Közgyűlésen köteles beszámolni. Minden más esetben a saját részvény megvásárlása – ide nem értve a dolgozói részvények bevonását célzó jogügyleteket – a Közgyűlés egyszerű szótöbbséghez fűzött döntési hatáskörébe tartozik.
20. A közgyűlés a 24/2014. (04.15.) sz. közgyűlési határozatával 100%-os többséggel, 23.279.241,54 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett módosította az Alapszabály 13.1 pont (c) és (n) alpontjait a következők szerint:
13.1.    A Közgyűlés a Társaság legfőbb szerve, amely a részvényesek összességéből áll.
A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

(c)       a Társaság átalakulásának, egyesülésének, szétválásának, alaptőkéje leszállításának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
(n)       a Vezetői Részvényvásárlási Program jóváhagyása; döntés a vezető tisztségviselők, felügyelő bizottsági tagok, valamint vezető állású munkavállalók hosszú távú díjazásának és ösztönzési rendszerének irányelveiről;
21. A közgyűlés a 25/2014. (04.15.) sz. közgyűlési határozatával 100%-os többséggel, 23.279.241,54 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett módosította az Alapszabály 15. pontját a következők szerint:

Rendkívüli Közgyűlés

Rendkívüli Közgyűlést hívhat össze az Igazgatóság, ha azt a Társaság működése szempontjából szükségesnek tartja, továbbá a törvényben meghatározott esetekben a kisebbségi részvényesek meghatározott köre, az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és a Cégbíróság.

22. A közgyűlés a 26/2014. (04.15.) sz. közgyűlési határozatával 100%-os többséggel, 23.279.241,54 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett módosította az Alapszabály 16.2 pontját a következők szerint:
16.2.    Minden Közgyűlési meghívóban és hirdetményben meg kell jelölni a Társaság cégnevét és székhelyét, a Közgyűlés helyét, napját és időpontját, a Közgyűlés napirendjét, valamint a szavazati jog gyakorlásának feltételeit, továbbá a határozatképtelenség miatt megismétlendő Közgyűlés helyét és időpontját.
A közgyűlési meghívónak és hirdetménynek tartalmaznia kell, hogy a részvényes a közgyűlési jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Amennyiben törvény másként nem rendelkezik, nem lehet képviselő az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság tagja, és a könyvvizsgáló. A meghatalmazást közokirat, vagy teljes bizonyító erejű magánokirat vagy a Társaság által megküldött formanyomtatvány formájában kell a Társasághoz benyújtani.

23. A közgyűlés a 27/2014. (04.15.) sz. közgyűlési határozatával 100%-os többséggel, 23.279.241,54 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett módosította az Alapszabály 16.4 pontját a következők szerint:
16.4.    A Társaság Igazgatósága a számviteli törvény szerinti beszámoló tervezetének és az Igazgatóság, valamint a Felügyelő Bizottság jelentésének lényeges adatait, valamint a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalóját és a határozati javaslatokat a Közgyűlést megelőzően legalább 21 nappal – a hirdetményekre vonatkozó szabályok szerint – nyilvánosságra hozza.
24. A közgyűlés a 28/2014. (04.15.) sz. közgyűlési határozatával 100%-os többséggel, 23.279.241,54 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett módosította az Alapszabály 17.2 pontját a következők szerint:
17.2.    Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlést és a nem határozatképes közgyűlés időpontja között legalább 10 napnak el kell telnie a két közgyűlés közötti időtartam azonban nem lehet hosszabb, mint huszonegy nap.
A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben dönthet és határozatképes függetlenül az ilyen megismételt Közgyűlésen képviselt szavazásra jogosító részvények számától.

25. A közgyűlés a 29/2014. (04.15.) sz. közgyűlési határozatával 100%-os többséggel, 23.279.241,54 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett módosította az Alapszabály 22.1 pont (j) pontját következők szerint, valamint kiegészítette a 22.1 pontját a következő (r) ponttal:
22.1.    Az Igazgatóság hatásköre és feladatai a következők:

(j)         át nem ruházható hatáskörében jogosult és – a hatályos jogszabályok által meghatározott körben és módon – köteles a Társaság valamennyi szavazati joggal rendelkező részvényese számára a Társaság valamennyi szavazati jogot biztosító részvényére vonatkozóan tett nyilvános vételi ajánlat átvételére, véleményezésére és arra vonatkozóan a részvényesek számára javaslatot tenni, hogy az ilyen ajánlat méltányos és elfogadható-e, illetve a Társaság legjobb érdekeit szolgálja-e. Ezen véleményét és az ajánlattevő gazdasági tevékenységéről szóló jelentést, valamint a működési tervet az Igazgatóság köteles a Társaság Alapszabályának 36. pontjában rögzített helyeken, nyilvánosságra hozni;
            (r)        visszaváltható részvényhez kapcsolódó jogok gyakorlásával, a saját részvény megszerzésével, osztalékelőleg fizetésével, valamint az alaptőkének az alaptőkén felüli vagyon terhére történő felemelésével kapcsolatban dönt a közbenső mérleg elfogadásáról;

26. A közgyűlés a 30/2014. (04.15.) sz. közgyűlési határozatával 100%-os többséggel, 23.279.241,54 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett törölte az Alapszabály 34. pontja utolsó bekezdését:

A Társaság az osztalékot banki, postai átutalással vagy készpénzben, egy összegben fizeti ki. A Társaság a banki, postai átutalást a részvényes (közös képviselő) vagy az általa megjelölt személy(ek) részére teljesíti a részvényesnek a Részvénykönyvben feltüntetett címére vagy a részvényes által megjelölt bankszámlára. Az osztalék összegét a Társaság pénztáránál személyesen is át lehet venni, ha ilyen szándékról a részvényes megfelelő időben értesítette a Társaságot.
Letölthető anyagok

2014-04-15 A TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről

A TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről

Letölthető anyagok

2014-04-15 A TVK-csoport Éves Jelentése a 2013. üzleti évről

A TVK-csoport Éves Jelentése a 2013. üzleti évről

Letölthető anyagok

2014-04-14 Rendkívüli tájékoztatás a Társaság felsővezetésében történt változásról

Rendkívüli tájékoztatás a Társaság felsővezetésében történt változásról

A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (TVK Nyrt.) ezúton tájékoztatja tisztelt részvényeseit, valamint a tőkepiac más szereplőit, hogy 2014. április 15-étől a TVK Nyrt. gazdálkodási és pénzügyi vezetői pozícióját Dr. Székely Ákos tölti be. Dr. Székely Ákos nem rendelkezik TVK részvénnyel.

Sándor Balázs korábbi gazdálkodási és pénzügyi vezérigazgató-helyettes további szakmai pályafutásához sok sikert kívánunk.

2014-03-31 Szavazati jogok száma a TVK Nyrt-nél

Szavazati jogok száma a TVK Nyrt-nél

TVK Nyrt. ezúton közzéteszi a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számát és az alaptőke nagyságát.

Letölthető anyagok

2014-03-24 TVK – Közgyűlési dokumentumok

TVK – Közgyűlési dokumentumok

A TVK Nyrt. Igazgatóságának előterjesztései és az előterjesztésekhez kapcsolódó dokumentumok (Üzleti Jelentés és Éves Beszámolók) a 2014. április 15-én tartandó 2014. évi Éves Rendes Közgyűlése részére.
Letölthető anyagok

2014-03-14 A TVK Nyrt. igazgatósági és felügyelő bizottsági tagjai részére 2013. évben kifizetett pénzbeli és nem pénzbeli juttatások

A TVK Nyrt. igazgatósági és felügyelő bizottsági tagjai részére 2013. évben kifizetett pénzbeli és nem pénzbeli juttatások

 
Letölthető anyagok
×
{{-- content goes here from dom --}}
A Weboldalon használt sütik beállítása

Ezzel a beállítással engedélyezed:

 • Munkamenet sütik
 • Használatot elősegítő sütik

Ezzel a beállítással NEM engedélyezed:

 • Érdeklődési körödnek megfelelő hirdetések (remarketing) megjelenítése a weboldalon kívül (pl. közösségi média)
 • A MOL Nyrt. weboldalain mért oldal-használat elemzések, aktivitások felhasználása annak érdekében, hogy személyre szóló ajánlatokkal kereshessünk meg a megadott elérhetőségeiden (amennyiben megadtál ilyen elérhetőséget pl. regisztráció során)

Ezzel a beállítással engedélyezed:

 • Munkamenet sütik
 • Használatot elősegítő sütik
 • Statisztikai célú webanalitikai mérések
 • Érdeklődési körödnek megfelelő hirdetések (remarketing) megjelenítése a weboldalon kívül (pl. közösségi média)

Ezzel a beállítással NEM engedélyezed:

 • A MOL Nyrt. weboldalain mért oldal-használat elemzések, aktivitások felhasználása annak érdekében, hogy személyre szóló ajánlatokkal kereshessünk meg a megadott elérhetőségeiden (amennyiben megadtál ilyen elérhetőséget pl. regisztráció során)

Ezzel a beállítással engedélyezed:

 • Munkamenet sütik
 • Használatot elősegítő sütik
 • Statisztikai célú webanalitikai mérések
 • Érdeklődési körödnek megfelelő hirdetések (remarketing) megjelenítése a weboldalon kívül (pl. közösségi média)
 • A MOL Nyrt. weboldalain mért oldal-használat elemzések, aktivitások felhasználása annak érdekében, hogy személyre szóló ajánlatokkal kereshessünk meg a megadott elérhetőségeiden (amennyiben megadtál ilyen elérhetőséget pl. regisztráció során)

Süti tájékoztató

Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×