Hírek szűrése

-tól
-ig

Szabályozott információk Archívum

2013-04-18 A TVK Nyrt. 2013. évi éves rendes közgyűlés határozatai

A TVK Nyrt. 2013. évi éves rendes közgyűlés határozatai

A TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
2013. ÉVI ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ezúton tájékoztatja tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit a Társaság 2013. április 18-án 11.00 órától, a Danubius Health Spa Resort Margitsziget „Ybl” termében megtartott évi rendes közgyűlésén hozott határozatairól. A határozatképes közgyűlésen az alaptőkét alkotó, szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok 94,86%-a, összesen 23.272.919,95 szavazatot képviselő részvényes jelent meg.

1. A közgyűlés az 5/2013. (04.18.) sz. határozatával 100%-os többséggel 0 igen, 0 nem szavazattal 0 tartózkodás mellett elfogadta az Igazgatóság javaslatát, hogy a Közgyűlés a napirendi pontokat az Igazgatóság által hirdetményi úton közzétett közgyűlési meghívónak megfelelő sorrendben tárgyalja.

2. A közgyűlés a 6/2013. (04.18.) sz. határozatával 100%-os többséggel 0 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett Igazgatóság jelentése alapján, a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló véleményének birtokában elfogadta:
a. a Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és leányvállalatai nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatását a független könyvvizsgálói jelentéssel együtt a 2012. december 31-el végződő évre valamint a kapcsolódó üzleti jelentést 216.333 millió Ft mérlegfőösszeggel és -7.560 millió Ft részvényesekre jutó eredménnyel;
b. Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság magyar számviteli törvény előírásai szerint készített éves beszámolóját a független könyvvizsgálói jelentéssel együtt a 2012. december 31-el végződő évre valamint a kapcsolódó üzleti jelentést 202.350 millió Ft mérlegfőösszeggel és -13.710 millió Ft adózott eredménnyel.
A Közgyűlés elfogadta továbbá, hogy 2013-ban a 2012. üzleti évre vonatkozóan a Társaság ne fizessen osztalékot, a teljes eredmény az eredménytartalékba kerüljön átsorolásra.   

3. A közgyűlés a 7/2013. (04.18.) sz. határozatával 100%-os többséggel 0 igen, 0 nem szavazattal 0 tartózkodás mellett elfogadta a Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2012. üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését, amelyet a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság által közzétett Felelős Társaságirányítási Ajánlások alapján készített.
(Megjegyzés: A Társaság a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu) és a Társaság honlapján (www.tvk.hu) a közgyűlési határozatokkal egyidejűleg közzéteszi a közgyűlés által elfogadott Felelős Társaságirányítási Jelentést.)

4. A közgyűlés a 8/2013. (04.18.) sz. határozatával 100%-os többséggel, 0 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett megválasztotta a Társaság könyvvizsgálójának az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft.-t (könyvvizsgálatért személyében is felelős kijelölt munkavállalója Havas István) a 2013. üzleti évre, a 2014. évi rendes közgyűlésig, azaz legkésőbb 2014. április 30-ig.

5. A közgyűlés a 9/2013. (04.18.) sz. határozatával 100%-os többséggel, 0 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a könyvvizsgáló díjazását a megbízás teljes időtartamára 32.000.000,- Ft + ÁFA összegben állapította meg, valamint felhatalmazta az Igazgatóságot, hogy a könyvvizsgálati tevékenység ellátására megválasztott Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft.-vel a megbízási szerződést kösse meg a Közgyűlés által jóváhagyott tartalommal.

6. A közgyűlés a 10/2013. (04.18.) sz. határozatával 100%-os többséggel, 0 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta a Társaság Igazgatóságának 2012. évben végzett munkáját és megadta részére – a Gt. 30. § (5) bekezdése szerinti – felmentvényt.

7. A közgyűlés a 11/2013. (04.18.) sz. közgyűlési határozatával 100%-os többséggel, 0 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett megválasztotta a TVK Nyrt. Igazgatósági tagjának Madarász László urat 2013. május 1. napjától öt évig, de legfeljebb a 2018. évi rendes Közgyűlés napjáig terjedő időszakra.

8. A közgyűlés a 12/2013. (04.18.) sz. közgyűlési határozatával 100%-os többséggel, 0 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett hatályon kívül helyezte az Alapszabály 32/2005 (04.28) számú közgyűlési határozatát.

9. A közgyűlés a 13/2013. (04.18.) sz. közgyűlési határozatával 100%-os többséggel, 0 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett módosította az Alapszabály 22.3. pontját, az alábbiak szerint (törölni javasolt szövegrész áthúzva):

„22.3. A Vezérigazgató a Társaság valamennyi alkalmazottjával szemben gyakorolja a munkáltatói jogokat. E jogkörét a Társaság Működési Szabályzatában vagy más belső szabályzatában meghatározott módon a Társaság munkavállalóira átruházhatja.

Letölthető anyagok

2013-04-18 Felelős Társaságirányítási Jelentés a 2012. évről

Felelős Társaságirányítási Jelentés a 2012. évről

A TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásainak megfelelően a 2012. évről.
Letölthető anyagok

2013-04-18 A TVK Nyrt. Összefoglaló Jelentése a 2012. üzleti évről

A TVK Nyrt. Összefoglaló Jelentése a 2012. üzleti évről

Letölthető anyagok

2013-04-18 A TVK-csoport 2012. üzleti évről készített Éves Jelentése

A TVK-csoport 2012. üzleti évről készített Éves Jelentése

Letölthető anyagok

2013-04-02 Szavazati jogok száma a TVK Nyrt-nél

Szavazati jogok száma a TVK Nyrt-nél

TVK Nyrt. ezúton közzéteszi a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számát és az alaptőke nagyságát.
Letölthető anyagok

2013-03-27 TVK – Közgyűlési dokumentumok

TVK – Közgyűlési dokumentumok

A TVK Nyrt. Igazgatóságának előterjesztései és az előterjesztésekhez kapcsolódó dokumentumok (Üzleti Jelentések, Éves Beszámolók) a 2013. április 18-án tartandó 2013. évi Éves Rendes Közgyűlése részére.

Éves beszámolók 2012
 • TVK-csoport Éves Beszámoló 2012 (IFRS)
 • TVK Éves Beszámoló 2012 (HAS) 
 • TVK-csoport Üzleti jelentés 2012 (IFRS)   
 • TVK Üzleti jelentés 2012 (HAS)
Letölthető anyagok

2013-03-14 A TVK Nyrt. Igazgatóságának hirdetménye a Társaság 2013. évi rendes közgyűlése összehívásáról

A TVK Nyrt. Igazgatóságának hirdetménye a Társaság 2013. évi rendes közgyűlése összehívásáról

A TVK Nyrt. a 2013. évi rendes közgyűlését 2013. április 18-án délelőtt 11.00 órakor tartja a Danubius Health Spa Resort Hotel Margitsziget „Ybl” termében (1138 Budapest, Margitsziget).
Letölthető anyagok

2013-03-14 A TVK Nyrt. igazgatósági és felügyelő bizottsági tagjai részére 2012. évben kifizetett pénzbeli és nem pénzbeli juttatások

A TVK Nyrt. igazgatósági és felügyelő bizottsági tagjai részére 2012. évben kifizetett pénzbeli és nem pénzbeli juttatások

Letölthető anyagok

2013-02-28 Szavazati jogok száma a TVK Nyrt-nél

Szavazati jogok száma a TVK Nyrt-nél

TVK Nyrt. ezúton közzéteszi a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számát és az alaptőke nagyságát.
Letölthető anyagok

2013-02-26 Tájékoztató a TVK-csoport 2012. éves eredményeiről

Tájékoztató a TVK-csoport 2012. éves eredményeiről

A TVK Nyrt. a mai napon nyilvánosságra hozta 2012. negyedik negyedéves és éves eredményeit.
Letölthető anyagok
×
{{-- content goes here from dom --}}
A Weboldalon használt sütik beállítása

Ezzel a beállítással engedélyezed:

 • Munkamenet sütik
 • Használatot elősegítő sütik

Ezzel a beállítással NEM engedélyezed:

 • Érdeklődési körödnek megfelelő hirdetések (remarketing) megjelenítése a weboldalon kívül (pl. közösségi média)
 • A MOL Nyrt. weboldalain mért oldal-használat elemzések, aktivitások felhasználása annak érdekében, hogy személyre szóló ajánlatokkal kereshessünk meg a megadott elérhetőségeiden (amennyiben megadtál ilyen elérhetőséget pl. regisztráció során)

Ezzel a beállítással engedélyezed:

 • Munkamenet sütik
 • Használatot elősegítő sütik
 • Statisztikai célú webanalitikai mérések
 • Érdeklődési körödnek megfelelő hirdetések (remarketing) megjelenítése a weboldalon kívül (pl. közösségi média)

Ezzel a beállítással NEM engedélyezed:

 • A MOL Nyrt. weboldalain mért oldal-használat elemzések, aktivitások felhasználása annak érdekében, hogy személyre szóló ajánlatokkal kereshessünk meg a megadott elérhetőségeiden (amennyiben megadtál ilyen elérhetőséget pl. regisztráció során)

Ezzel a beállítással engedélyezed:

 • Munkamenet sütik
 • Használatot elősegítő sütik
 • Statisztikai célú webanalitikai mérések
 • Érdeklődési körödnek megfelelő hirdetések (remarketing) megjelenítése a weboldalon kívül (pl. közösségi média)
 • A MOL Nyrt. weboldalain mért oldal-használat elemzések, aktivitások felhasználása annak érdekében, hogy személyre szóló ajánlatokkal kereshessünk meg a megadott elérhetőségeiden (amennyiben megadtál ilyen elérhetőséget pl. regisztráció során)

Süti tájékoztató

Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×