COVID-19

 

Kedves Partnereink!

 

A MOL Nyrt kiemelten fontosnak tartja az egyéni és vállalati felelősségvállalást, így a magyarországi koronavírus-fertőzések megemelkedett száma, a járványhullám ismételt megjelenése miatt a központi járványügyi intézkedések mellett kiegészítő szabályokat fogalmazott meg.

Kérjük a lenti szabályok maradéktalan betartását 2020. szeptember 8-tól visszavonásig.

 

Általános szabályok:

 1. Csak egészséges munkavállaló léphet be a MOL területére. Bármilyen, koronavírusra utaló tünet esetén a belépés tilos, ha a tünetek munkavégzés közben jelentkeznek, a munkát meg kell szakítani, az érintett dolgozót és a vele együtt dolgozókat el kell különíteni, és a területgazdának jelenteni kell az esetet. A további intézkedéseket a MOL fertőzésgyanú azonosítására vonatkozó protokollja szerint kell megtenni.

 2. Belépéshez COVID előszűrő nyilatkozat kitöltése (1 hétnél nem régebbi)

 3. Személyes érintkezés minimalizálása (kézfogás, érintkezés kerülése), legalább 1,5m távolságtartás

 4. Orvosi maszk használata:

   • engedély kéréskor, azaz kivitelező-MOL dolgozó találkozásakor mindkét fél számára kötelező.

   • kötelezően a közösségi terekben (folyosók, mosdók, lift)

   • egyéb belső zárt terekben (tárgyalók) lévő több személy esetén, ha a távolságtartás -1,5-m - nem megoldható.

   • külső terekben is, ha MOL dolgozóval érintkezik és a 1,5 m távolság nem tartható

 1. Feltétlenül szükséges minimális létszám alkalmazása, lehetőség szerint állandó összetételű munkacsapatok összeállítása.

 

 1. Ügyintézések, megbeszélések lehetőség szerinti elektronikus, virtuális eszközök használatával való bonyolítása.

 2. Kézfertőtlenítő kihelyezése a munkavégzők számára elérhető helyen a munkavégzés teljes időtatama alatt. Gyakoribb kézmosás és szellőztetés biztosítása.

 3. Munkaengedély kiadóban/kiadónál maximum 1 fő vállalkozói engedélykérő tartózkodhat egyszerre.

 4. Aki jogosultságot és oktatást kapott a MeFTIR előengedély modul használatára, az a cég éljen a lehetőséggel. Az MOL munkaengedély-kiadói támogassák az előengedélyek használatát.

 

WC, szaniterek:

 • Minden vállalkozó a csak saját maga által telepített vagy a számára a fővállalkozó, a projektvezető vagy a területgazda által kijelölt WC-ket és mosdókat használhatja.

 • MOL-os üzemi dolgozói vizesblokkokat a vállalkozó nem használhatja.

 • Kötelező a kézmosás vagy fertőtlenítés feltételeinek kialakítása és betartatása.

 • Fertőtlenítés minimum műszakonként és dokumentálva a mosdókban.

 

Dohányzás

 • Csak azok dohányozhatnak a MOL területén, akik ennek a feltételeit maguk számára az organizációs területen kialakították – azaz saját dohányzó konténere legyen a vállalkozóknak vagy Fővállalkozónak

 • Dohányzás a vállalkozói saját dohányzóhelyeken kívül ott is megengedett, amelyet a MOL területgazda jóváhagyott és erre kijelölt, de MOL dolgozókkal egyidőben tilos a kivitelezőknek dohányozni.

 • A szükséges 1,5 m védőtávolságot dohányzás közben is meg kell tartani, ezért az egyszerre dohányzók számát a hely kialakításától, méretétől, megközelítésétől függően korlátozni szükséges.

 

Pihenő idő, étkezés

 • A munkaterületre való felvonulás és valós munkakezdés között eltelt időt minimálisra kell csökkenteni. A hosszabb pihenő- vagy állásidőket úgy kell szervezni, hogy kivitelezői munkavállalók a pihenőidő alatt ne tartózkodjanak az üzemi területen.

 • Együtt dolgozó/közlekedő csoportok szétválasztását és a csapatok egyidőben történő pihenésének egymás utáni ütemezését meg kell oldani.

 • Ha a pihenés az ebből a célból telepített konténerben történik, akkor műszakonként illetve minden csapat után a felületeket fertőtleníteni és szellőztetni szükséges (kilincsek, villanykapcsolók, használati eszközök, asztalok, székek, stb.).

 • MOL dolgozók és Vállalkozói dolgozók étteremhasználatának időbeli elhatárolása szükséges.

 

 

Konténer telepítés

- Az ügyintézés, engedélyezés elektronikusan történjen

- Védőtávolság kialakítása szükséges a különböző vállalkozók konténerei között.

 

Áru, anyag beérkezés

 • Vállalkozó lehetőleg használja a saját szállítói kapacitását, telephelyét, raktárát az áru fogadására, mozgatására

 • Külföldi szállítmányok esetén fokozott figyelem szükséges, illetve a sofőrök csak kellő távolság mellett szállhatnak ki a kocsiból, de lehetőség szerint kerülni kell a kabin elhagyását.

 • Jármű elhagyása esetén más személlyel való kapcsolattartáskor orvosi maszk viselése kötelező

 

Hulladék kezelés

 • Használt maszk, kesztyű, ruha elkülönített gyűjtése erre külön kijelölt helyeken történjen.

 

Megbetegedés, PCR tesztelés

 • MOL csoport dolgozóival szorosan együtt dolgozó vállalkozók PCR tesztelése a MOL dolgozók tesztelésének megfelelően történjen meg. (külön tájékoztatás szerint)

 • A kontakt kutatásban érintett alvállalkozó PCR tesztelése szükséges (hatósági protokoll hiánya esetén, kritikus munkáknál az elsődleges kontakt kerül tesztelésre a Megrendelő döntése alapján)

 • Fertőzés vagy gyanú azonnali jelentése a Fővállalkozó/MOL Területgazda/MOL kapcsolattartó felé az egyéb EBK esemény jelentési kötelezettségeknek megfelelően (azonnal).

 

A munkavégzésben érintett minden szereplő (MOL/Vállalkozók) köteles a fentiek betartásának rendszeres ellenőrzésére (EBK ellenőrzés gyakoriságával azonosan) A Megrendelő a pandémiás szabályok betartására célzott ellenőrzéseket szervezhet, az ellenőrzés során az alvállalkozónak kötelessége együttműködni.

 

A szabályok betartásának ellenőrzése és a szabályok megszegőinek szankcionálása kötbérezéssel a szerződések mellékeltét képező táblázat alapján:

 • 12.5 Gondatlan magatartás, mellyel önmagát és másokat veszélyezteti: 100.000,-Ft, 4 hét kitiltás,

 • 22.1 A leírtak nem teljesülnek 25.000,- Ft/ előírás és munkavégzés felfüggesztése.

Korábbi levelünk

Kedves Partnereink!

 

Ezúton értesítjük Önöket, hogy a járványhelyzet miatt augusztus 17-től a MOL Magyarország telephelyeit és irodáit rendszeresen vagy eseti jelleggel látogató, magyar állampolgárságú külső partnerek belépésére új szabályokat léptetünk életbe.

 

Kérjük, olvassák el figyelmesen az alábbi tájékoztató levelet, és vegyék figyelembe, hogy saját és partnereink munkatársainak védelme érdekében, ahol csak lehetséges, igyekszünk online eszközök segítségével kiváltani a fizikai jelenlétet nem igénylő üzleti találkozókat és egyeztetéseket. 

 
ÁLTALÁNOS SZABÁLY: A BELÉPÉS MINDEN ALKALOMMAL NYILATKOZATHOZ KÖTÖTT

Fizikai jelenlétet igénylő munkavégzés vagy üzleti találkozó esetén az alábbi szabályok szerint kell eljárni:

Minden külsős partnernek, látogatónak és kivitelezőnek egy hétnél nem régebbi dátumú, kitöltött, aláírt nyilatkozattal kell rendelkeznie a belépéshez (a kitöltendő nyilatkozat és a hozzá tartozó adatkezelési tájékoztatót megtalálja a csatolmányban).

A nyilatkozatot és az adatkezelési tájékoztatót a MOL részéről a fogadó szervezet kapcsolattartója küldi meg Önöknek, minimum 5 nappal a tervezett munkakezdés előtt.

A kitöltött és aláírt nyilatkozatot már a belépési ponton be kell mutatni: Önöknek kell gondoskodniuk arról, hogy az érintett munkavállalóik már azelőtt megismerjék az adatkezelési tájékoztatót és kitöltsék a nyilatkozatot, hogy belépnének a MOL telephelyeire és irodáiba.

Kitöltött nyilatkozat hiányában a belépés megtagadhatjuk, de egyedi mérlegelés alapján a külsős partnerek a belépőponton is kitölthetik a nyilatkozatot.

 

A BELÉPÉST MEGELŐZŐ 2 HÉTBEN KÜLFÖLDÖN JÁRÓ VENDÉGEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

 

Az érintett, telephelyeinkre vagy irodáinkba látogató munkavállalóiknak a fent említett nyilatkozatban arról is be kell számolniuk, hogy jártak-e külföldön a belépést megelőző két hétben. Ha munkatársaik a megadott időszakban külföldön jártak, azt mihamarabb jelezniük kell a MOL kapcsolattartónak. Kérjük, hogy ilyen esetekben az alábbi szabályok szerint járjanak el.

 

1.1. A Zöld országokbÓL ÉRKEZŐ vendégek (kivéve Szlovákia)

 

Rendelkezniük kell a belépést megelőző 5 napon belül elvégzett negatív vírustesztről (PCR) készült magyar vagy angol nyelvű okirattal.

 

A fenti, negatív teszteredményt igazoló okirat hiányában az alábbi szabályokat kell alkalmazni:

Tárgyaló partnerek/vendégek fogadása (rövid, maximum 2 napos tartózkodás a MOL területén): az Önök feladata, hogy maszkot biztosítsanak a munkavállalóiknak.

Zárt terekben történő munkavégzés/találkozó esetén: kötelező a szelep nélküli FFP2/N95 vagy FFP3 arc maszk viselése (a vendégeknek és a fogadó szervezet képviselőinek is), és a találkozó teljes időtartama alatt tartani kell a fizikai távolságot. A kézfertőtlenítő használata szintén kötelező.

Szabadtéri munkavégzés során az orvosi/egészségügyi maszk viselése kötelező

 

Projektek/nagyleállások/karbantartásokban részt vevő beszállítók (hosszú, több mint 2 napos tartózkodás):

A beszállító/munkáltató cégnek a munkavégzés megkezdése előtt, de legkésőbb az első munkanapon biztosítania kell fejenként 1 db PCR tesztet a munkavállalóinak.

Csak a frissen elvégzett, negatív teszteredmény birtokában léphetnek be a külsős munkavállalók a MOL telephelyeire és irodáiba. A teszteredmények megérkezéséig pedig (max. 2 nap) a beszállítónak követnie kell az a) pontban leírt szabályokat (maszk viselése).

 

1. 2. Sárga és piros országokból érkezők

 

A magyar állampolgárokra vonatkozóan a magyar kormány által bevezetett szabályokat kell alkalmazni. Az országok besorolását https://koronavirus.gov.hu/ oldalon tudják ellenőrizni.

 

2. a külsős partnerben, beszállítóban MÁR kialakult a fertőzéssel szembeni immunitás

 

Abban az esetben, ha a magyar állampolgárságú külsős személy a belépést megelőzően hitelt érdemlő módon igazolja, hogy a belépést megelőző 6 hónapon belül átesett a COVID-19 betegségen, és fel is gyógyult, korlátozások nélkül, szabadon beléphet a MOL-csoport magyarországi telephelyeire.

A NYILATKOZATOK KEZELÉSE AZ ELTÉRŐ BELÉPÉSI RENDSZEREK SAJÁTOSSÁGAI ALAPJÁN

 

Az irodaépületekben, ahol recepció van: a Társasági Biztonság munkatársai a belépéskor ellenőrzik a nyilatkozatokat és az igazolványokat. Kérjük, hogy a nyilatkozatot a hozzánk érkező személyek már előzetesen töltsék ki és hozzák magukkal. A nyilatkozatokat a nap végén pedig megsemmisítjük.

A tiszaújvárosi MOL Petrolkémia telephelyén és a százhalombattai finomítóban, ahol jellemzően nagy autós belépő forgalom van: a kitöltött nyilatkozatokat fel kell mutatni a külső kapuknál, a dokumentumokat pedig a munkaengedélyt kiadó üzemi operátorok fogják ellenőrizni.

Egyéb telephelyeken a biztonsági szolgálat munkatársai vagy az operátor munkatársak ellenőrzik a nyilatkozatokat és a belépő  személyazonosságát.

 

 

Levelünk mellékleteként megtalálhatják a kitöltendő nyilatkozatot és az adatkezelési tájékoztatót.

 

Kérjük, vegyék figyelemben, hogy a járványhelyzet és a kormányzati intézkedések fényében a MOL Magyarország is további szabályokat és szigorításokat vezethet be. Az esetleges változásokról haladéktalanul tájékoztatni fogjuk Önöket.

 

Köszönjük az együttműködést!

 

 

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.

×
{{-- content goes here from dom --}}
A Weboldalon használt sütik beállítása

Ezzel a beállítással engedélyezed:

 • Munkamenet sütik
 • Használatot elősegítő sütik

Ezzel a beállítással NEM engedélyezed:

 • Érdeklődési körödnek megfelelő hirdetések (remarketing) megjelenítése a weboldalon kívül (pl. közösségi média)
 • A MOL Nyrt. weboldalain mért oldal-használat elemzések, aktivitások felhasználása annak érdekében, hogy személyre szóló ajánlatokkal kereshessünk meg a megadott elérhetőségeiden (amennyiben megadtál ilyen elérhetőséget pl. regisztráció során)

Ezzel a beállítással engedélyezed:

 • Munkamenet sütik
 • Használatot elősegítő sütik
 • Statisztikai célú webanalitikai mérések
 • Érdeklődési körödnek megfelelő hirdetések (remarketing) megjelenítése a weboldalon kívül (pl. közösségi média)

Ezzel a beállítással NEM engedélyezed:

 • A MOL Nyrt. weboldalain mért oldal-használat elemzések, aktivitások felhasználása annak érdekében, hogy személyre szóló ajánlatokkal kereshessünk meg a megadott elérhetőségeiden (amennyiben megadtál ilyen elérhetőséget pl. regisztráció során)

Ezzel a beállítással engedélyezed:

 • Munkamenet sütik
 • Használatot elősegítő sütik
 • Statisztikai célú webanalitikai mérések
 • Érdeklődési körödnek megfelelő hirdetések (remarketing) megjelenítése a weboldalon kívül (pl. közösségi média)
 • A MOL Nyrt. weboldalain mért oldal-használat elemzések, aktivitások felhasználása annak érdekében, hogy személyre szóló ajánlatokkal kereshessünk meg a megadott elérhetőségeiden (amennyiben megadtál ilyen elérhetőséget pl. regisztráció során)

Süti tájékoztató

Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×