Üzleti Partneri Etika

A MOL-csoport elkötelezetten támogatja a tisztességes és korrupciómentes versenymagatartást és a versenykultúra terjesztését.

Felelős Ellátási Lánc

A MOL-csoport multinacionális vállalatként beszállítók ezreivel lép kapcsolatba és folytat üzleti tevékenységet, több mint 40 országban. Elkötelezettek vagyunk a felelős és fenntartható ellátási lánc kiépítése és fenntartása mellett, így beszállítói kapcsolataink a vonatkozó törvények és jogszabályok betartásán, valamint a legmagasabb etikai normáknak való megfelelésen alapulnak. Támogatjuk beszállítóinkat ezek betartásában, és elvárjuk tőlük a felelős és fenntartható magatartást.

Különösen fontosnak tartjuk

 • a korrupció elkerülését és tiltását minden esetben, akár kormányzati tisztviselővel, akár a magánszektor képviselőjével folytatott üzleti kapcsolatról van szó,
 • az emberi jogok tiszteletben tartását, az emberi jogok bármilyen formában történő megsértésének elítélését,
 • a vonatkozó egészségügyi, biztonsági és környezetvédelmi jogszabályok, valamint MOL-csoport szabályok betartását,
 • a tisztességes verseny normáinak betartását.

Kérjük beszállítóinkat,

hogy ismerjék meg a MOL-csoport etikai normáit, és minden esetben kövessék ezeket az elvárásokat, valamint terjesszék ki saját beszállítói láncukra is. A részletes normákat megtalálják a MOL-csoport Etikai és Üzleti Magatartási Kódexében, a legfontosabb, beszállítókkal szembeni elvárásokat pedig az Üzleti Partneri Kódexben. Elvárjuk partnereinktől, hogy haladéktalanul tájékoztassanak minket arról, ha a MOL-csoporttal kapcsolatban végzett tevékenységük során az Etikai és Üzleti Magatartási Kódex sérül, illetve ha ilyen miatt javító intézkedéseket tettek.

hogy megfelelő – működési méretükkel, összetettségükkel és kockázati környezetükkel arányos – intézkedések, így saját etikai / magatartási kódex vagy hasonló szabályzat vagy erre vonatkozó vezetői elkötelezettség kiadásával és ezeket biztosító tevékenység alkalmazásával tegyenek erőfeszítéseket ezen elveknek megfelelő működés fenntartására. Azért, hogy támogassuk partnereinket ebben, közzéteszünk egy szabadon felhasználható Minta Kódexet, amely szabadon felhasználható és testre szabható egy saját Kódex bevezetéséhez, ami nyilvánosságra hozható, a munkavállalóknak és üzleti partnereknek kiadható.

Amennyiben az Üzleti Partneri Etikai Kódexet tartósan vagy lényegesen megsértik

egy partnerünk tevékenységi körében (azaz saját munkavállalója vagy beszállítója vagy alvállalkozója, közvetítője, megbízottja vagy képviselője által), a MOL-csoport fenntartja a jogot, hogy javító intézkedéseket tegyen beleértve a szerződés – alkalmazandó jognak megfelelő – felbontását. Üzleti Partneri Etikai Kódexének megsértését a MOL-csoport Etikai Tanácsának Eljárásrendjében (a MOL-csoport Etikai és Üzleti Magatartási Kódexének melléklete) lefektetett elvek mentén a MOL-csoport Etikai Tanácsa állapíthatja meg.

Amennyiben nem megfelelő gyakorlattal vagy az Üzleti Partneri Etikai Kódex megsértésével kapcsolatos állítás merül fel, partnereink együttműkni kötelesek azok tisztázásban. Ezen együttműködés keretén belül, aggodalomra okot adó esetekben a tisztázásban részt vevő MOL-csoport vállalatok igazolást és egyéb javító intézkedéseket kérhetnek az alábbi módok valamelyikén:

 • Önellenőrzés: pl. kérdőív kitöltése, belső vizsgálat folytatása vagy harmadik féltől származó információ, így pl. adatszolgáltató vagy közhiteles nyilvántartás megfelelőséget igazoló adatának bemutatása.
 • Tanúsítványok/Nyilatkozatok: pl. megfelelőséget igazoló tanúsítványok vagy nyilatkozatok bemutatása.
 • Helyszíni ellenőrzés: MOL-csoport vagy a MOL-csoport nevében eljáró harmadik fél felveheti a kapcsolatot az üzleti partnerekkel a megfelelőség ellenőrzésére szolgáló látgatás engedélyezése céljából.

A MOL-csoport támogatásával megjelent a HBLF Üzleti Etikai és Átláthatóság Munkacsoport gondozásában „Az üzleti etika gyakran ismételt kérdései” hazai vállalkozások számára.

Letölthető anyagok

×
{{-- content goes here from dom --}}
A Weboldalon használt sütik beállítása

Ezzel a beállítással engedélyezed:

 • Munkamenet sütik
 • Használatot elősegítő sütik

Ezzel a beállítással NEM engedélyezed:

 • Érdeklődési körödnek megfelelő hirdetések (remarketing) megjelenítése a weboldalon kívül (pl. közösségi média)
 • A MOL Nyrt. weboldalain mért oldal-használat elemzések, aktivitások felhasználása annak érdekében, hogy személyre szóló ajánlatokkal kereshessünk meg a megadott elérhetőségeiden (amennyiben megadtál ilyen elérhetőséget pl. regisztráció során)

Ezzel a beállítással engedélyezed:

 • Munkamenet sütik
 • Használatot elősegítő sütik
 • Statisztikai célú webanalitikai mérések
 • Érdeklődési körödnek megfelelő hirdetések (remarketing) megjelenítése a weboldalon kívül (pl. közösségi média)

Ezzel a beállítással NEM engedélyezed:

 • A MOL Nyrt. weboldalain mért oldal-használat elemzések, aktivitások felhasználása annak érdekében, hogy személyre szóló ajánlatokkal kereshessünk meg a megadott elérhetőségeiden (amennyiben megadtál ilyen elérhetőséget pl. regisztráció során)

Ezzel a beállítással engedélyezed:

 • Munkamenet sütik
 • Használatot elősegítő sütik
 • Statisztikai célú webanalitikai mérések
 • Érdeklődési körödnek megfelelő hirdetések (remarketing) megjelenítése a weboldalon kívül (pl. közösségi média)
 • A MOL Nyrt. weboldalain mért oldal-használat elemzések, aktivitások felhasználása annak érdekében, hogy személyre szóló ajánlatokkal kereshessünk meg a megadott elérhetőségeiden (amennyiben megadtál ilyen elérhetőséget pl. regisztráció során)

Süti tájékoztató

Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×