Emberi jogok

A MOL-csoport tiszteletben tartja az alapvető emberi jogokat, amelyeket az Etikai és Üzleti Magatartási Kódexünkben szabályozunk

„Az emberi jogok alapját az egyén iránti tisztelet elve képezi. Alapvetően abból indulnak ki, hogy minden ember erkölcsös és ésszerűen gondolkodó lény, aki megérdemli, hogy méltósággal kezeljék. Azért hívják őket emberi jogoknak, mert egyetemesek.” (Együtt az emberi jogokért 2012)

Munkavállalóink emberi jogainak tiszteletben tartása munkaügyi gyakorlatunk szerves részét képezi. Erről részletes információ a „Esélyegyenlőség és sokszínűség” oldalon található.

Munkavállalóink mellett a tevékenységünkkel érintett közösségekkel való kapcsolat során is alapvető szempont az emberi jogok tisztelete. Bár tevékenységünkkel jelenleg nem vagyunk hatással őslakos népcsoportokra, működésünk mindazonáltal biztosítja a törzsi társadalmak jogainak védelmét.

A MOL-csoport tiszteletben tartja az Emberi Jogok Egyetemleges Nyilatkozatát, amely 34 cikkelyben összegzi az alapvető emberi jogokat (Egyesült Nemzetek Közgyűlése 1948), illetve számos egyéb emberi jogi normákat tartalmazó nemzetközi útmutatót is, mint az ENSZ Globális Megállapodása (2000), az ENSZ Vezérelvek (“Ruggie-féle Keretrendszer 2011”), OECD Alapelvek a Nemzetközi Vállalkozások számára 2011. Ezeken kívül figyelembe vesz minden olyan önkéntes alapelvet, ami az emberi jogokat védi. A vállalat igyekszik ezeket a mindennapi üzleti működésébe is beépíteni.

Emberi jogi gyakorlatunk az alábbi legfontosabb elemekből áll:

 • A MOL-csoport tiszteletben tartja az alapvető emberi jogokat, amelyek a vállalat Etikai és Üzleti Magatartási Kódexében is ki vannak nyilvánítva.
 • etikai e-learning tananyagunk – mely többek között foglalkozik az emberi jogi kérdésekkel is – elsajátítása valamennyi intranet hozzáféréssel rendelkező munkavállalónk számára kötelező.
 • minden munkavállalónak kötelező részt vennie évente egy, a vezetője által etikai normákról tartott prezentáción
 • az etikai teljesítményünk folyamatos javításának részeként minden országfelelősöknek – az éves etikai kötelezettségvállalásuk részeként – be kell számolnia az emberi jogokkal összefüggő kockázatokról és tervekről, melyek ezen kockázatok csökkentésének érdekében lettek kidolgozva
 • egy etikai jelentéstételi rendszer, amely támogatja a belső és külső sérelmek kezelését
 • Üzleti Partner Etikai Kódexünk értelmében, a MOL-csoport minden partnerének is tiszteletben kell tartani az emberi jogokat. A vállalat törekszik arra, hogy a MOL-csoport Üzleti Partner Etikai Kódex része legyen minden megkötött szerződésnek. Ha az Etikai és Üzleti Magatartási Kódexben megfogalmazott etikai normákat tartós és nagymértékű megsértése esetén a MOL-csoport az üzleti kapcsolatot az érintett partnerrel rögtön megszűnteti.

Az emberi jogok tiszteletben tartásának egyik érzékeny területe a külső biztonsági szolgáltató cégek kapcsolata a külső felekkel. A biztonsági feladatokat ellátó vagyonőri személyzet nem a MOL-csoport alkalmazásában áll, hanem a szerződött beszállítóéba. A beszállítókkal kötött szerződések melléklete a MOL-csoport Etikai és Üzleti Magatartási Kódexe, melyet elfogad és magára nézve kötelezőnek ismer el a szerződés megkötésekor a beszállító. A beszállító kötelessége, hogy a szerződés teljesítése során munkavállalóival is betartassa a MOL-csoport Etikai és Üzleti Magatartási Kódexében foglaltakat, így többek között az emberi jogok védelmét is.

Hasznos linkek

×
{{-- content goes here from dom --}}
A Weboldalon használt sütik beállítása

Ezzel a beállítással engedélyezed:

 • Munkamenet sütik
 • Használatot elősegítő sütik

Ezzel a beállítással NEM engedélyezed:

 • Érdeklődési körödnek megfelelő hirdetések (remarketing) megjelenítése a weboldalon kívül (pl. közösségi média)
 • A MOL Nyrt. weboldalain mért oldal-használat elemzések, aktivitások felhasználása annak érdekében, hogy személyre szóló ajánlatokkal kereshessünk meg a megadott elérhetőségeiden (amennyiben megadtál ilyen elérhetőséget pl. regisztráció során)

Ezzel a beállítással engedélyezed:

 • Munkamenet sütik
 • Használatot elősegítő sütik
 • Statisztikai célú webanalitikai mérések
 • Érdeklődési körödnek megfelelő hirdetések (remarketing) megjelenítése a weboldalon kívül (pl. közösségi média)

Ezzel a beállítással NEM engedélyezed:

 • A MOL Nyrt. weboldalain mért oldal-használat elemzések, aktivitások felhasználása annak érdekében, hogy személyre szóló ajánlatokkal kereshessünk meg a megadott elérhetőségeiden (amennyiben megadtál ilyen elérhetőséget pl. regisztráció során)

Ezzel a beállítással engedélyezed:

 • Munkamenet sütik
 • Használatot elősegítő sütik
 • Statisztikai célú webanalitikai mérések
 • Érdeklődési körödnek megfelelő hirdetések (remarketing) megjelenítése a weboldalon kívül (pl. közösségi média)
 • A MOL Nyrt. weboldalain mért oldal-használat elemzések, aktivitások felhasználása annak érdekében, hogy személyre szóló ajánlatokkal kereshessünk meg a megadott elérhetőségeiden (amennyiben megadtál ilyen elérhetőséget pl. regisztráció során)

Süti tájékoztató

Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×