Tisztességes piaci magatartás

A MOL - csoport elkötelezett a tisztességes piaci magatartás mellett; tevékenységét a tisztességes verseny normáinak megfelelően és a versenyjogi előírások előírásai és szelleme szerint végzi.

A versenyjogi szabályoknak való megfelelés nem csak jogi kötelezettség, de hozzáállás és szervezeti kultúra kérdése is, mely pozitívan hat a társaság üzleti eredményeire is. Versenyjogi Megfelelési Programunk célja a témával kapcsolatos tudatosság növelése munkavállalóink körében, a jogi kockázatok kiszűrése, és ezáltal az üzleti stratégia megvalósításának jogi szempontú támogatása.

A MOL-csoport teljes mértékben tiszteletben tartja és teljesíti az Európai Unió Alapszerződésének és a vonatkozó nemzeti jogszabályoknak az előírásait, melyek a MOL-csoport tevékenységének helyet adó országok versenyjogi törvényeiben vannak lefektetve.

Versenyjogi megfelelési tevékenységünk az alábbi fő elemekből áll:

  • versenyjogi előírások Etikai Kódexünk részét képezik
  • versenyellenes magatartások és ezek megszegése vagy erre vonatkozó gyanú esetén követendő szabályok belső szabályainkban rögzítetve vannak
  • az érintett munkavállalók számára átfogó képzési programmal rendelkezünk, mely egy rendszeresen kitöltendő e-learning rendszerrel egészül ki
  • a versenyjogi megfelelési tevékenységekhez kapcsolódó jelentéstételi rendszert üzemeltetünk
  • a MOL-csoport Üzleti Partner Etikai Kódex szerint partnereinknek elkötelezettnek kell lenniük a tevékenységük versenyjogi szempontból megfelelő, a vonatkozó jogszabályok szerinti végzése mellett. Az Üzleti Partner Etikai Kódex vonatkozó szabályainak súlyos megsértése az üzleti kapcsolat MOL-csoport részéről való felmondását eredményezheti.
×
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×