Hírek szűrése

-tól
-ig

Közlemények

2021-04-16 A MOL-csoport a PRS-szel kötött új partnerséggel megteszi az első lépéseket, hogy a körforgásos gazdaság kulcsfontosságú szereplőjévé váljon Közép-Kelet-Európában

Budapest, 2021. április 16. - A petrolkémia termékeket előállító MOL-csoport stratégiai ellátási lánc partnerségi megállapodást kötött a PRS-szel, a polimer- és petrolkémiai ipar vezető fenntartható fa raklapszállítójával. A PRS, a Faber Halbertsma csoport leányvállalata, olyan együttműködő rendszert üzemeltet, amely a raklapokat egy örökös körforgás részeként hazaszállítja, javítja és újrahasznosítja.

A partnerség biztosítja, hogy a MOL Petrolkémia tiszaújvárosi és a SLOVNAFT pozsonyi telephelyeiről származó csomagolt polietilén (PE) és polipropilén (PP) szállítások közös, újrafelhasználható raklapokon történjenek, ami zökkenőmentes és környezetbarátabb logisztikai folyamatot teremt, amely magában foglalja a raklapok visszavételét, javítását és újrahasznosítását - több százezer fenntartható fa raklap körforgásos mozgását. A korábbi egyirányú raklapos modellhez képest az új modell évente akár 54 000 fát menthet meg a kivágástól.

Így ez a partnerség teljes mértékben összhangban áll a MOL-csoport hosszú távú „Shape Tomorrow” 2030+ stratégiájával, amely az ellátási lánc hatékonyságának optimalizálására és a vállalat szén-dioxid kibocsátásának csökkentésére irányul, valamint arra, hogy a körforgásos gazdaság kulcsszereplőjévé váljon Közép- és Kelet-Európában.

"A partnerség keretében a MOL teljes szervezetével együttműködve dolgozunk - a beszerzéstől kezdve az értékesítésen át a logisztikáig. A MOL-csoporttal való partnerségünk további előnye, hogy könnyebbé válik az együttműködés a konverter közösségünkkel" - mondta Rinus de Kok, a PRS kereskedelmi igazgatója.

A MOL-csoport számára ez jelentős változást jelent, hiszen a vásárlói pozícióból a körforgásos gazdaság teljes mértékben aktív szereplőjévé válik. A nagyon fontos környezeti fenntarthatóság mellett jelentősen javítottuk működési fenntarthatóságunkat, valamint csomagolóanyagaink minőségét, amit az ügyfelek és a logisztikai alkalmazottak is nagyra értékelnek." - mondta Tomáš Marek, a MOL Downstream Petchem logisztikai menedzsere.

Körmendi Bence, a MOL-csoport petrolkémiai üzletágának igazgatója elmondta: „A MOL-csoport számára a körforgás a komplex ellátási láncunkban az egyetlen előre vezető út, mivel segít csökkenteni a környezeti hatásunkat egy olyan időszakban, amikor számos multinacionális szervezet a fenntarthatóbb megoldások mellett kötelezi el magát. A PRS több éves komoly múlttal rendelkezik a páneurópai körforgásos gazdaságban való együttműködés és költséghatékony munka terén - ez az a tapasztalat, mely megbízható üzleti partnerré teszi őket."

A MOL-csoportról

A MOL-csoport integrált, budapesti központú, nemzetközi olaj- és gázipari vállalat, amely 25 000 fős nemzetközi, dinamikus szakembergárdájával több mint 30 országában van jelen, és több mint 100 éves iparági múlttal rendelkezik. A MOL kutatási-termelési tevékenysége a szénhidrogéniparban szerzett több mint 75 évnyi tapasztalatra épül. A vállalat változatos portfólióval rendelkezik, amelynek részeként tizennégy ország olaj- és gáziparában van jelen, közülük kilencben folytat termelést. A MOL-csoport három finomítót és két petrolkémiai üzemet működtet integrált ellátásilánc-menedzsment keretében Magyarországon, Szlovákiában és Horvátországban, kiskereskedelmi hálózata pedig közel 2000 töltőállomást számlál Közép- és Délkelet-Európa tíz országában.

Sajtókapcsolat: pressoffice@mol.hu

A PRS-ről

A PRS fenntartható és költséghatékony raklap-gyűjtő szolgáltatásokat nyújt a polimeripar számára Európa-szerte. A PRS a polimerágazat platformjaként a legtöbb jelentős polimergyártóval és -feldolgozóval együttműködve a teljes európai polimerellátási láncban dolgozik. A PRS egész Európára kiterjedő szolgáltatóközpont-hálózatot működtet az újrafelhasználható raklapok feladására, visszanyerésére és felújítására. A PRS a fenntarthatóságra, a hulladékcsökkentésére és az újrafelhasználásra összpontosítva egyesíti a szolgáltatást és a megbízhatóságot, miközben hozzájárul a polimerágazat egyre fontosabbá váló fenntarthatósági céljaihoz.

A PRS a Faber Halbertsma Group része, egy családi tulajdonban lévő vállalat, amely hatékony körkörös gyűjtőhálózatot kínál Európa szerte. A csoport több speciális együttműködő vállalkozásból (IPP, PAKi Logistics, PRS és vPOOL), valamint egy fenntartható faanyagszállítóból (Satim) áll. Együttműködő hálózataink Európa-szerte, a legkülönfélébb ágazatok számára üzemeltetnek kiterjedt körforgásos gazdasági rendszereket újrafelhasználható kezelőeszközök felhasználásával.

További információkért kérjük, látogasson el a www.prs-pooling.com weboldalra.

A PRS-ről további információkért kérjük, lépjen kapcsolatba John Wilsonnal a Newsline PR-nál a 01926 888308 telefonszámon vagy a john@newsline-pr.co.uk e-mail címen.

2021-04-15 A MOL-csoport Igazgatósága rendhagyó ülés keretében 75.875.000.000 forint osztalékfizetésről döntött

 • A MOL-csoport Igazgatósága elfogadta a cégcsoport 2020. évi pénzügyi jelentését

 • Az Igazgatóság 75.875.000.000 forint osztalékfizetésről döntött

 • A MOL-csoport 2020. évi pénzügyi jelentése elérhető a molgroup.info oldalon

Budapest, 2021. április 15. – A járványhelyzetre való tekintettel a MOL az éves rendes közgyűlése helyett rendhagyó közgyűlést tartott, amelyen a napirendi pontokról a vállalatcsoport Igazgatósága döntött. Az Igazgatóság tagjai jóváhagyták a vállalatcsoport osztalékfizetésre vonatkozó javaslatát, és visszaállították az alap osztalékfizetést a korábbi évek tendenciájához hasonló szintre. Az Igazgatóság 75.875.000.000 forint osztalék kifizetéséről döntött. Az Igazgatóság ezen kívül jóváhagyta a 2020-as pénzügyi jelentést és konszolidált pénzügyi beszámolót.

Míg 2020-ban a koronavírus-járvány okozta bizonytalanság és a külső környezet, valamint a piaci igények kiszámíthatatlansága miatt a MOL-csoport Igazgatósága az osztalékfizetés visszatartásáról döntött, addig figyelembe véve a vállalatcsoport 2020-as üzleti eredményét, az erős mérleget, a jövőbeli befektetési terveket és a makro környezet esetleges változásaiból adódó bizonytalanságot, az Igazgatóság jóváhagyta az alap osztalékfizetésre tett javaslatot. Az Igazgatóság 75.875.000.000 forint osztalék kifizetéséről döntött.

Az Igazgatóság jóváhagyta Dr. Világi Oszkár újraválasztását az Igazgatóságban. A Felügyelő- és Audit Bizottságba újraválasztotta Ivan Miklošt, valamint megválasztotta Nagy Mártont. Kaderják Pétert és Dr. Dorkota Lajos pedig a Felügyelő Bizottság tagjának választotta.

Hernádi Zsolt, a MOL-csoport elnök-vezérigazgatója a következőket mondta el a rendhagyó ülésen: „Kemény év áll mögöttünk, de bebizonyítottuk, hogy erősek és rugalmasak vagyunk, és már látjuk a fényt az alagút végén. A világjárvány és a gazdasági válság példátlan kihívások elé állította a vállalatcsoportot, de a MOL kezelte a helyzetet, és megerősödve zárta a 2020-as évet. Pénzügyi eredményeinknek és sikeres működésünknek köszönhetően idén újra tudunk osztalékot fizetni a részvényeseinknek, és nagyon komoly lendülettel vágunk bele a frissített stratégiánk megvalósításába. Folytatjuk a 2016-ban megkezdett transzformációnkat, és készen állunk arra, hogy 10 éven belül a régió körforgásos gazdaságának irányítói legyünk."

A MOL-csoport 2020-ban 2,05 milliárd dollár (630 milliárd forint) tiszta EBITDA-t termelt, és bár a vállalatcsoport eredménye a járványhelyzet és a gazdasági válság miatt 2019-hez képest 16%-kal csökkent, még így is meghaladta utolsó, COVID után frissített célkitűzést (1,9 milliárd dollár). A vállalatcsoport működése a legnagyobb válság közepette is zavartalanul folyt, stratégiai beruházásait a járványügyi korlátozások ellenére is ugyan lassabban, de folytathatta. A Feldolgozás és kereskedelem (Downstream) szegmens kiemelt beruházása, a poliol projekt meghaladta a 75%-os készültséget az év végére. A Kutatás-Termelés (Upstream) szegmens szénhidrogén termelése, köszönhetően az ACG mező hozzájárulásának, 8%-kal nőtt 2020-ban, elérve a napi 120 ezer hordót. A Fogyasztói Szolgáltatások üzletág tavaly 510 millió dolláros (156 milliárd forintos) EBITDA-jával újfent rekord eredményt produkált, és 8%-kal jobban teljesített mint 2019-ben.

2021-04-01 Közös vagyonkezelő alapítványt hoz létre a MOL és a Magyar Állam MOL-Új Európa Alapítvány néven

Budapest, 2021. április 1. – A MOL és a Magyar Állam MOL-Új Európa Alapítvány néven új, közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványt hoz létre. Az Alapítvány célja közérdekű célok megvalósítása lesz kiemelten a sport, kultúra, egészségügy és környezetvédelem területén. Működéséhez elsődlegesen az alapítók által rendelt vagyon, azaz a MOL-részvények hozamát használja fel. Az alapítvány létrehozásáról szóló törvény Országgyűlés általi elfogadása után várhatóan az év második vagy harmadik negyedévében alakul meg.

A MOL-csoport hosszú évek óta aktív szereplője a közép-európai társadalmi felelősségvállalásnak. Támogatási rendszere hosszú évek óta segíti a sportolók, művészek mellett a legkülönbözőbb hátrányos helyzetű társadalmi csoportokat és a helyi közösségeket egyaránt. Évente több milliárd forinttal támogatja a közérdekű célokat a régióban.

Összhangban a MOL-csoport új stratégiájával a vállalatcsoport támogatási politikája is megújul, amelynek szükségszerűen része az egyének boldogulásának, a közösségek gyarapodásának és a környezet védelmének ösztönzése.

Ezért a MOL a Magyar Állammal közösen úgy döntött, hogy új, kibővített formában valósítja meg támogatási feladatait. Az alapítvány közérdekű céljainak és közfeladatainak ellátása érdekében jön létre a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő MOL-Új Európa Alapítvány, amely átveszi a MOL korábban végzett hasonló társadalmi felelősségvállalási tevékenységének jelentős részét. Emellett az alapítvány rendkívül széleskörű és átfogó támogatási rendszert hoz létre: a tehetséggondozás, a környezetvédelmi tevékenység, a nemzetközi kapcsolatok ápolása, nevelési-oktatási tevékenység, a kutatási tevékenység, karitatív tevékenység, kulturális tevékenység, a sporttevékenység tevékenység támogatása érdekében. E feladatok hatékony ellátását teszi lehetővé az új, tőkeerős vagyonkezelői alapítványi forma.

Az Alapítvány közérdekű céljainak és közfeladatainak megvalósítására elsődlegesen az alapítók által rendelt vagyon hozama használható fel. A Magyar Állam és a MOL ennek érdekében egyenlő arányban 42 977 996 darab “A” sorozatú, a MOL által kibocsátott törzsrészvényt ruháznak át az alapítvány vagyonaként.

Az alapítvány létrehozását az Országgyűlés elé beterjesztett törvényjavaslat teszi lehetővé. Elfogadás esetén az alapítvány működése várhatóan az év második felében indulhat el.

Megjegyzés a szerkesztőknek:

Az létrehozandó MOL-Új Európa Alapítvány veszi majd át a MOL által korábban és jelenleg is végzett társadalmi felelősségvállalási tevékenységek jelentős részét, illetve átveszi a jelenlegi MOL Alapítvány által megjelölt célok teljesítését is.

A MOL-csoport közel 2,2 milliárd forintot adományozott szociális, kulturális, oktatási és környezetvédelmi célokra 2020-ban, és több mint 300 programot és intézményt támogatott. Magyarország mellett Szlovákiában, Horvátországban, Romániában és Csehországban is jelentős adományokkal járult hozzá a társadalmi feladatokhoz.

A MOL Alapítvány pályázati programjain keresztül tavaly több mint 100 millió forintot fordított gyermekegészségügyre, valamint a fiatal sportolók, művészek és pedagógusok támogatására. Emellett a helyi közösségekre is figyel, és az önkéntességet is népszerűsíti: 2014-2017 között a KÖSZ! Program, 2018-tól pedig a Helyi Érték Program keretében.

A tervek szerint a MOL-Új Európa Alapítvány támogatásai a korábbi célok mellett kiterjednek az oktatási, tudományos, művészeti és fejlesztési programokra is.

2021-04-01 MOL Hygi: a brit variáns ellen is hatásos a kézfertőtlenítő

Budapest, 2021. április 1. – Csaknem 4,5 millió liter kéz- és felületfertőtlenítő készült máig a MOL almásfüzitői üzemében, amelynek egyik gyártósorát a járvány első hullámának idején állították át az akkor világszerte hiánycikknek számító termék gyártására. A MOL Hygi az Operatív Törzs közreműködésével, illetve a MOL adományaként mindenhol jelen van, ahol a védekezés frontvonalában dolgozók biztonsága érdekében szükség van rá. A kézfertőtlenítő – magas alkoholtartalma miatt – az új mutációk, köztük a brit variáns ellen is hatékony.

A koronavírus-járvány jelenlegi szakaszában, a korábbiaknál is fertőzőbb vírusmutációk terjedése idején még nagyobb jelentősége van az egyéni felelősségvállalásnak és a személyes higiéniának. A rendszeres kéz- és felületfertőtlenítés a védekezés egyik kulcseleme, és ezt a MOL töltőállomások vásárlói is látják: március első hetében az előző héthez képest duplájára nőtt a MOL Hygi kézfertőtlenítő szerek kereskedelmi forgalma.

A fokozott járványveszélyre utoljára január első hetében, a karácsonyi otthonlét utáni időszakban reagáltak így az emberek. Akkor egy hét alatt hétszeresére nőtt a kereslet, de a forgalom mostani megduplázódása is rendkívülinek számít. A töltőállomásokon a kisebb kiszerelésű változatok a legnépszerűbbek. Az első járványhullám idején csaknem 100 ezer liter fogyott a magyar kézfertőtlenítőből, de a második hullám forgalma is meghaladta az 55 ezer litert. 

A MOL Hygi fő összetevője, az etil-alkohol igazoltan vírus-, baktérium- és gombaölő hatású. A magas – a MOL Hygi esetében 70% fölötti – alkoholtartalmú kézfertőtlenítők pedig a harmadik járványhullámot okozó új vírusmutációk ellen is hatékonyak. A Health Europa március végén publikált, több kutatás eredményét összefoglaló tanulmánya szerint az alkoholbázisú készítmények a vírus külső burkát denaturálják, és a hatásuk a kórokozók olyan biológiai tulajdonságain alapul, amelyek minden vírusváltozat esetében hasonlóak. 

A MOL felelős vállalatként a pandémia kezdete óta folyamatosan biztosítja a fertőtlenítő-ellátást a járvány elleni védekezés hazai szereplői számára. Máig csaknem 4,5 millió liter MOL Hygi készült, amelynek nagy részét az Operatív Törzs közreműködésével a védekezés frontvonalában dolgozó hazai kórházaknak, önkormányzatoknak, közszolgáltató cégeknek, rend- és honvédelmi szervezeteknek, valamint szociális intézményeknek, iskoláknak juttattuk el. Emellett az elmúlt egy évben 72 ezer liter fertőtlenítőszert adományoztunk, többek között egészségügyi intézményeknek, önkormányzatoknak, valamint gyermekvédelmi és segélyszervezeteknek” – mondta Bakos Piroska, a MOL Magyarország szóvivője.

A MOL legutóbb március elején adott át – szintén adományként 27 ezer liter kis kiszerelésű alkoholos fertőtlenítőt az Országos Kórházi Főigazgatóságnak, ezeket országszerte 100 egészségügyi intézmény – többek között a Debreceni Egyetem Klinikai Központja, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, a Pécsi Tudományegyetem, a Semmelweis Egyetem, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház, valamint az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ - dolgozói kapták meg.

A MOL Hygi gyártása teljes egészében Magyarországon történik; a vállalat 2020. március végén kezdte meg a kéz- és felületfertőtlenítők előállítását almásfüzitői gyárában, akkor, amikor ez a termék világszerte, így Európában is hiánycikknek számított. Az üzem kapacitása napi mintegy 50 000 liter, így a biztonságos ellátás hosszú távon is garantált. A MOL elkötelezett abban, hogy a harmadik hullám során is biztosítsa a hazai kézfertőtlenítő-ellátást, hozzájárulva a járvány leküzdéséhez és a lakosság biztonságához.

2021-03-29 Vezessünk be új hagyományokat húsvétkor: a MOL környezetbarát megoldást kínál a használt sütőolaj elhelyezésére

 • A MOL használt sütőolaj-gyűjtő programja 2011-ben indult, és azóta több mint 2,4 millió liter (2200 tonna) sütőolaj gyűlt össze.

 • 2020-ban 464 tonna használt sütőolajat adtak le országszerte, ami 30 százalékkal több az előző évhez képest.

 • A környezettudatosság Pest megyében a legjellemzőbb, a lakosok az elmúlt 10 évben 909 tonna használt sütőolajat gyűjtöttek össze.

 • A MOL februárban jelentette be, hogy frissítette 2030-as stratégiáját, és vezető szerepre készül a régió körforgásos gazdaságában.

Budapest, 2021. március 29. – A húsvét, csakúgy, mint a karácsony, a családi összejövetelek és a közös sütés-főzés ideje, még akkor is, ha most csak szűkebb körben tudunk ünnepelni. A készülődés során érdemes odafigyelni a használt olaj vagy zsiradék megfelelő tárolására, hiszen akár egyetlen csepp is ezer liter élővizet szennyezhet el. Az ünnepek előtt a MOL ismét a környezettudatosságra és a használt sütőolaj újrahasznosítására hívja fel a figyelmet. A vállalat 2011-ben indította útjára használt sütőolaj-gyűjtő programját, amelynek keretében az elmúlt években több mint 2,4 millió liter (2200 tonna) használt sütőolaj gyűlt össze, és ezzel a lakosság több ezer liter élővíz tisztaságát őrizte meg. A használt termékek visszaforgatása a MOL egyik legfontosabb stratégiai célkitűzése: a cég a következő 5 évben 1 milliárd dollárt fektet a régió körforgásos gazdaságába.

Magyarországon évente több tízezer tonna étolajat használnak fel. A felhasználás során keletkező használt sütőolaj sorsa azonban csak az üzemi konyháknál, éttermeknél megoldott, ahol szervezetten folyik a hulladék elszállítása és feldolgozása. A háztartásokban használt sütőolaj rendre a lefolyókba vagy a szemétbe kerül. Ez igen káros, hiszen a csővezetékek falára lerakódva a csatorna dugulását okozza, a háztartási szemétbe öntve pedig nehezen lebomló anyagként jelenik meg a hulladéklerakókban. Ha a sütőolaj gondatlanságból vagy szándékosan az élővizekbe jut, az még veszélyesebb: tavakban, folyókban a víz felszínén úszva meggátolja az oxigénfelvételt, így elpusztítja a vízi élőlényeket. Egyetlen csepp használt étolaj akár ezer liter élővizet is elszennyezhet.

A háztartásokban használt sütőolaj környezetbarát tárolására teremtett ideális megoldást a MOL, amikor országszerte több mint 350 töltőállomásán helyezett ki gyűjtőtartályokat, így a lakosság egyszerűen, gyorsan, környezetbarát módon „szabadulhat meg” a használt étolajtól. A számok pedig magukért beszélnek, hiszen a kezdeményezés elindításától, 2011-től kezdve több mint 2,4 millió liter (2200 tonna) használt sütőolaj gyűlt össze a MOL töltőállomásain. A program évről évre népszerűbb, 2020-ban, a járványhelyzet miatt megnövekedett otthoni munkavégzés és ennek következtében a jellemzőbb otthoni sütés-főzés miatt minden eddiginél több, 464 tonna használt sütőolajat adtak le országszerte, ami 30%-kal több az előző évhez képest.

Alapanyagként és energiaforrásként tekintünk minden hulladékra, és számos kezdeményezéssel, fejlesztéssel és befektetéssel támogatjuk a körforgásos gazdaság beindítását. A célkitűzéseinkben partnerként tekintünk a lakosságra is: a MOL országszerte több mint 350 helyszínen biztosítja a használt sütőolaj visszagyűjtését, majd a szállítását és az újrafelhasználását. Bízunk abban, hogy tovább erősödik a használt sűtőolaj-gyűjtésnél is megfigyelhető fogyasztói tudatosság” – mondta Bakos Piroska, a MOL Magyarország szóvivője.

A környezettudatosság képzeletbeli dobogójának első helyezettje Pest megye, a program indulása óta eltelt 10 évben itt adták le a legtöbb használt sütőolajat, 909 tonnát. A második Győr-Moson-Sopron 135 tonnával, a harmadik helyezett pedig holtversenyben Veszprém és Hajdú-Bihar megye, 99 tonnányi összegyűlt használt sütőolajjal.

A kijelölt MOL töltőállomásokon leadott használt olajat a Biofilter Zrt. gyűjti össze és tisztítást követően juttatja el a Rossi Biofuel komáromi üzemébe, ahol bioüzemanyagot gyártatnak belőle. Ennek köszönhetően környezetre káros hulladék helyett újrahasznosított, környezetbarát terméket állítanak elő, amelyet a MOL százhalombattai finomítójában használnak fel biokomponensként a gázolaj gyártásához.

A MOL vezető szerepre törekszik a régió körforgásos gazdaságában

A MOL február végén jelentette be, hogy a felgyorsult társadalmi, környezeti, piaci, szabályozási változásokra reagálva frissíti stratégiáját. A stratégiafrissítés egyik fontos eleme, hogy a vállalat vezető szerepre törekszik a régió körforgásos gazdaságában, és még nagyobb hangsúlyt fektet az ezt támogató projektekre. A használt sütőolaj-gyűjtés mellett a jövőben több, körforgásos gazdaságot támogató projekt várható a MOL-tól, a cég a következő 5 évben 1 milliárd dollár értékben fog befektetni ilyen kezdeményezésekbe.

A legközelebbi használt sütőolajat átvevő töltőállomások listája megtalálható a töltőállomás keresőn.

Használt sütőolaj-gyűjtés megyénként

Megye

Tonna

Bács-Kiskun

95

Baranya

57

Békés

48

Borsod-Abaúj-Zemplén

79

Csongrád

93

Fejér

91

Győr-Moson-Sopron

135

Hajdú-Bihar

99

Heves

37

Jász-Nagykun-Szolnok

50

Komárom-Esztergom

97

Nógrád

25

Pest

909

Somogy

54

Szabolcs-Szatmár-Bereg

53

Tolna

30

Vas

97

Veszprém

99

Zala

81

 

2021-03-24 A MOL-csoport frissített hosszú távú stratégiájának megfelelően 16 töltőállomást szerzett Szlovákiában

 • A MOL megkezdte a nemrégiben frissített 2030+ stratégiájának megvalósítását a Fogyasztói Szolgáltatások területén
 • A Slovnaft, mint a MOL-csoport tagja, 16, jelenleg Lukoil márkanév alatt működő töltőállomást vásárolt Szlovákiában
 • Március elején idehaza a Marché éttermeket működtető céget szerezte meg a MOL

Budapest, 2021. március 24. - A MOL-csoport bejelentette, hogy szlovák leányvállalata, a Slovnaft megvásárolta a Normbenz Slovakia s.r.o. 100%-os tulajdonrészét, amely 16 Lukoil márkanév alatt működő töltőállomást foglal magában Szlovákiában. A MOL március elején megállapodott a Marché International AG-vel is 9, Magyarországon Marché márkanév alatt üzemeltetett étterem megvásárlásáról.

A megállapodások illeszkednek a vállalatcsoport „SHAPE TOMORROW” 2030+ frissített hosszú távú stratégiájába, amely külön hangsúlyt fektet a Fogyasztói Szolgáltatások fejlesztésére.

A gasztro és kényelmi szolgáltatások továbbfejlesztése, valamint a hálózat bővítése mind a frissített stratégiánk része, és azt a célt szolgálja, hogy regionális vezetővé váljunk az üzemanyag- és kiskereskedelem terén. Ennek elérése érdekében megújult elszántsággal folyamatosan keressük az új lehetőségeket. A 16 szlovákiai, Lukoil márkanév alatt üzemeltetett töltőállomás megvásárlása lehetőséget ad számunkra, hogy erősítsük jelenlétünket az országban, és újabb helyszínekre terjesszük ki Fresh Corner koncepciónkat” – mondta Ratatics Péter, a MOL-csoport Fogyasztói Szolgáltatások ügyvezető igazgatója.

A Normbenz Slovakia s.r.o. 100%-os tulajdonjogának megszerzése 16 szlovákiai, Lukoil márkanév alatt üzemelő töltőállomást foglal magába, országos lefedettséggel, ami jól kiegészíti az országban működő, jelenleg 254 töltőállomásból álló Slovnaft hálózatot. Az újonnan megszerzett töltőállomások Slovnaft márkanév alatt működnek tovább. A Slovnaft szándéka, hogy az átvételt követően az új helyszínekre is bevezesse a Fresh Corner koncepciót, prémium gasztro termékekkel és egyéb olyan szolgáltatásokkal, amelyek már szerepelnek a Slovnaft hálózat kínálatában. A tranzakció a szlovák versenyhivatal engedélyéhez kötött.

A Fresh Corner koncepció 2015-ben indult, és ennek köszönhetően az úton lévő vásárlók a tankolás mellett minőségi kávét, hotdogot, friss szendvicseket és péksüteményeket is fogyaszthatnak a töltőállomásokon. A láncnak most 955 üzlete van, és a koncepció nagyban hozzájárult a Fogyasztói Szolgáltatások szegmens 2020-as rekord eredményéhez 510 millió dollárral növelve a csoport EBITDA-ját.

A MOL-csoportról

A MOL-csoport integrált, budapesti központú, nemzetközi olaj- és gázipari vállalat, amely 25 000 fős nemzetközi, dinamikus szakembergárdájával több mint 30 országában van jelen, és több mint 100 éves iparági múlttal rendelkezik. A MOL kutatási-termelési tevékenysége a szénhidrogéniparban szerzett több mint 75 évnyi tapasztalatra épül. A vállalat változatos portfólióval rendelkezik, amelynek részeként tizennégy ország olaj- és gáziparában van jelen, közülük kilencben folytat termelést. A MOL-csoport három finomítót és két petrolkémiai üzemet működtet integrált ellátásilánc-menedzsment keretében Magyarországon, Szlovákiában és Horvátországban, kiskereskedelmi hálózata pedig közel 2000 töltőállomást számlál Közép- és Délkelet-Európa tíz országában.

Sajtókapcsolat : pressoffice@mol.hu

2021-03-17 Megkezdődött a bioüzemanyagok előállítása a Dunai Finomítóban

 • A MOL, összhangban nemrégiben frissített MOL Group 2030+ „SHAPE TOMORROW” stratégiájával, bioüzemanyag-termelést indított el a Dunai Finomítóban

 • A bioalapanyagot - növényi olajokat, használt étolajokat és állati zsírokat - a fosszilis komponensekkel együtt dolgozzák fel az üzemanyag-előállítás során, hogy fenntarthatóbb dízelt állítsanak elő

 • A MOL célja, hogy frissített stratégiájának megfelelően, fokozatosan egyre több hulladék és a maradék típusú alapanyagot dolgozzon fel

 • A MOL a következő öt évben 1 milliárd dollárt fektet be új, alacsony szén-dioxid-kibocsátású és fenntartható projektekbe, hogy a kelet-közép-európai körforgásos gazdaság kulcsszereplőjévé váljon

Százhalombatta, Budapest, 2021. március 16. - Több évnyi kutató-fejlesztő munka eredményeként a MOL egy olyan beruházást valósított meg a százhalombattai Dunai Finomítóban, amellyel bioüzemanyag felhasználóból gyártóvá lépett elő. Az új eljárásban nem utólag keverik a biokomponenst a dízel üzemanyagba, hanem már a gyártás során, a fosszilis alapanyaggal együtt dolgozzák fel a bioalapanyagot. Így változatlan minőség mellett növelhető a biokomponensek részaránya, évi 200 000 tonnával csökkentve a szén-dioxid kibocsátást

A MOL-csoport bioüzemanyag felhasználóként az elmúlt évben több mint 500 000 tonna bioüzemanyagot (bioetanolt és biodízelt) vásárolt bekeverésre. Ezzel a beruházással elkezdtünk fenntartható dízelt gyártani a MOL-csoporton belül, és bioüzemanyag-gyártókká váltunk. Ennek előnye kettős: miközben fenntarthatóbb üzemanyagot állítunk elő, a hulladék újrafeldolgozásával segítjük a körforgásos gazdaságot. Nemrégiben frissített stratégiánknak, a „SHAPE TOMORROW”-nak megfelelően 2030-ig több mint 100 000 tonna bioüzemanyag előállítását tervezzük.” - mondta Szabó Gabriel, a MOL-csoport Downstream ügyvezető igazgatója.

A Dunai Finomítóban megvalósított bioalapanyag feldolgozó (ún. co-processing) eljárás során az utólagos bekeverés helyett már a gázolaj gyártása során, a fosszilis alapanyaggal együtt dolgozzák fel a bioalapanyagot. Erre a célra növényolajat, használt sütőolajat és állati zsiradékot is használhatnak. A kőolaj és a bioalapanyag közös feldolgozása eredményeként a gyártott gázolaj részben megújuló lesz, úgy, hogy közben minősége nem változik a kőolaj alapú dízelhez képest. Ennek fő előnye, hogy továbbra is lehetséges további biodízel komponens bekeverése - a dízel szabványban meghatározott maximális 7 térfogat százalék mértékig - tehát az eljárás összességében lehetővé teszi a gázolaj biorészarányának növelését.

Az Európai Unió és a MOL-csoport egyik fő célja, hogy a szén-dioxid-kibocsátás kapcsán karbonsemlegességet érjen el 2050-ig. A megújuló részarány kötelezettségek többek között a közlekedési ágazatban is folyamatosan nőnek. Ennek megfelelően a biokomponens-tartalommal kapcsolatos elvárások a MOL-csoport üzemanyag-piacain is megnőttek, amelyeknek teljesítése eddig főként a bioetanol és a biodízel bekeverésével történt.

A Pannon Egyetem kutatási eredményeit alapul véve a MOL 2012-ben kezdte meg a kutatás-fejlesztési munkát, amelynek során meghatározták a feldolgozható alapanyagok típusait és minőségi elvárásait, majd a 2018-ban indult beruházás során kialakították az új bioalapanyagok fogadásához, tárolásához és feldolgozásához szükséges infrastruktúrát.

Az új eljárás próbaüzeme tavaly márciusban kezdődött. A gyártott biokomponens szén-dioxid megtakarítása jelentősen jobb, mint más, hasonló alapanyagból készülő egyéb bioüzemanyagoké. A fejlesztés évente 200 000 tonnával csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást, annyival, mintha egy Debrecen méretű város csak napenergiát használna fűtésre. Mindezek mellett cél, hogy a jövőben fokozatosan növeljük a hulladék és melléktermék típusú alapanyagok körét, tovább csökkentve ezzel üzemanyagaink szén-dioxid lábnyomát.

A MOL Group 2030+ stratégia egyik alappillére, hogy kulcsfontosságú szerepet játszik az alacsony szén-dioxid-kibocsátású körforgásos gazdaság kialakításában új üzletekbe történő beruházásokkal, mint például a hulladékbegyűjtés, -hasznosítással és újrahasznosítás, a szén-dioxid-leválasztás, -hasznosítás és -tárolás (CCUS), fejlett bioüzemanyagok és potenciálisan a hidrogénnel kapcsolatos lehetőségek. Az elkövetkező öt évben a MOL 1 milliárd dollárt költ új, alacsony szén-dioxid-kibocsátású és fenntartható projektekre, hogy a kelet-közép-európai régió kulcsszereplőjévé váljon a körforgásos gazdaságban, és 2050-re közelebb kerüljön a nettó nulla szén-dioxid kibocsátási célhoz. A MOL célja, hogy downstream szegmense meghatározó szereplővé váljon, mint vegyiparra összpontosító, kiemelten hatékony és fenntartható vállalat.

2021-03-11 A MOL megvásárolja a magyarországi Marché éttermeket működtető vállalatot

 • A megállapodás összhangban van a MOL-csoport frissített hosszú távú stratégiájával
 • A Fresh Corner koncepció kiterjesztésével a MOL tovább erősíti vezető pozícióját

Budapest, 2021. március 11. – A MOL megállapodást írt alá a Marché International AG-vel, amely 9 éttermet üzemeltet Magyarországon Marché márkanév alatt. A lépés illeszkedik a MOL “Shape Tomorrow” címmel frissített hosszútávú stratégájába, amely kiemelt hangsúlyt fektet a Fogyasztói Szolgáltatások fejlesztésére.

A MOL az úton lévők kiszolgálását tűzte zászlajára, a vállalat hosszú távú célja, hogy a Fogyasztói Szolgáltatások üzletág magas szinten digitalizált kiskereskedelmi, illetve integrált mobilitási szolgáltatóvá váljon. A hazai Marché éttermeket működtető cég megszerzésével új távlatok nyílnak meg a vállalat előtt, hiszen gasztro kínálatát egészen új szintre emelheti, és ezzel még szélesebb közönséghez juthatnak el a MOL kiskereskedelmi szolgáltatásai.

„A megállapodás egyedülálló lehetőséget kínál a MOL számára, hiszen az éttermek kulcsfontosságú töltőállomások mellett találhatók, így olyan komplex szolgáltatási pontokat hozhatunk létre a Fresh Corner márka alatt, ahova még szívesebben térhetnek be a vásárlóink. Mindez remekül illeszkedik frissített hosszú távú stratégiánkba, amelyben kulcsszerepet játszik a kényelmi szolgáltatások fejlesztése és bővítése. Éppen ezért ezek az éttermek is fontos előrelépést jelentenek a transzformáció, a megújulás útján, valamint a saját képességeink bővítése felé” – mondta Ratatics Péter, a MOL-csoport Fogyasztói Szolgáltatások ügyvezető igazgatója.

A Marché International éttermei több mint egy évtizede szerves részei a MOL töltőállomásoknak. Az éttermek frissességükkel és á’la minute ételkészítési koncepciójukkal, munkatársaikkal a legmagasabb színvonalat képviselik az európai piacon. Az elmúlt években szerzett regionális tapasztalataink alapján olyan tudásra tettünk szert, amelynek köszönhetően ezentúl a MOL égisze alatt működtethetjük tovább az éttermeket. Fontos kiemelni, hogy vásárlóink ezeken a helyszíneken továbbra is a megszokott, kiváló minőségű választékkal és kiszolgálással találkozhatnak majd” – tette hozzá Orosz András, a MOL Magyarország kiskereskedelmi vezetője.

A 2015-ben elindított Fresh Corner koncepció alapján a MOL töltőállomásain már nemcsak üzemanyagot, de magas minőségű kávét, hot dogot, friss szendvicseket és péksüteményeket is kínál az úton lévőknek. A vásárlók immár 185 helyszínen találkozhatnak a lánccal, és a koncepció nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a Fogyasztói Szolgáltatások szegmens 2020-ban rekorderedménnyel, 510 millió dollárral (156 milliárd forinttal) növelte a vállalatcsoport EBITDA-ját.

A tranzakció zárásához bizonyos feltételek előzetes teljesülése szükséges, többek között a versenyhatósági jóváhagyás.

 

A MOL Magyarországról

A MOL Magyarország a MOL-csoport tagja, hazánk és a régió gazdaságának meghatározó szereplője, tevékenysége az ellátási lánc összes elemére kiterjed. A vállalat és jogelődje közel 80 éve végez szénhidrogén-kutatást és -kitermelést Magyarországon. Százhalombattai finomítója évente 1,2 millió tonna benzint és 3,5 millió tonna gázolajat gyárt. Mintegy 467 MOL benzinkút üzemel az országban. A MOL Magyarország jelen van a műanyag-feldolgozó iparágban is. A tiszaújvárosi MOL Petrolkémia több mint négy évtizede állít elő versenyképes minőségű alapanyagokat és vezető helyet foglal el a régió petrolkémiai iparában.

Sajtókapcsolat:

Mol Magyarország Kommunikáció
pressoffice@mol.hu

2021-03-05 27 ezer liter MOL Hygit kapnak az egészségügyi dolgozók

Budapest, 2021. március 5. – A MOL felelős vállalatként a pandémia kezdete óta mintegy 45 ezer liter MOL Hygi kéz- és felületfertőtlenítő adományozásával segítette a koronavírus elleni védekezést. A járványhelyzet újabb hullámában a vállalatcsoporthoz tartozó és kenőanyagok gyártásával foglalkozó MOL LUB Kft. a napokban további 27 ezer litert adományoz az Országos Kórházi Főigazgatóságnak, amelyből így országszerte 100 egészségügyi intézmény dolgozója részesül.

A MOL-csoporthoz tartozó vállalat 27 ezer liter, kis kiszerelésű kézfertőtlenítővel segíti több tízezer egészségügyi dolgozó védekezését. Az Országos Kórházi Főigazgatóság közreműködésével a fertőtlenítők országszerte 100 egészségügyi intézménybe, valamint orvosképzést nyújtó egyetemre jutnak el, köztük a Debreceni Egyetem Klinikai Központjába, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórházba és Egyetemi Oktató Kórházba, a Pécsi Tudományegyetemre, a Semmelweis Egyetemre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházakba és Egyetemi Oktatókórházba, valamint SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központba is.

A MOL a koronavírus-járvány kezdete óta folyamatosan adományozott saját gyártású fertőtlenítőszert, többek között egészségügyi intézményeknek, önkormányzatoknak, valamint gyermekvédelmi és segélyszervezeteknek.

A járványhelyzet súlyosbodása újabb kihívás elé állítja az egészségügyi intézmények dolgozóit, elkötelezett munkájukra még nagyobb szükség van. Felelős vállalatként ezért is döntöttünk úgy, hogy 27 ezer liter MOL Hygi kézfertőtlenítővel segítjük őket a védekezésben. A pandémia kezdete óta összesen 72 ezer liter fertőtlenítőszert adományoztunk” – mondta Bakos Piroska, a MOL Magyarország szóvivője.

A MOL almásfüzitői üzemében március végén kezdték el a kéz- és felületfertőtlenítő szerek gyártását. Azóta mintegy 4,2 millió litert gyártottak és juttattak el az Operatív Törzs által megjelölt, a koronavírus-járvány elleni küzdelemben élenjáró intézményeknek, például kórházaknak, önkormányzatoknak, közszolgáltató cégeknek, rend- és honvédelmi szervezeteknek, valamint a lakosságnak.

Röviden a MOL Hygiről

 • A MOL 2020. március végén kezdte meg a kéz-, és felületfertőtlenítő termékek gyártását.

 • A vállalatcsoporthoz tartozó és kenőanyagok gyártásával foglalkozó MOL LUB Kft. mindössze két hét alatt állította át almásfüzitői üzemének egyik, korábban szélvédőfolyadékot készítő gyártósorát.

 • Az üzem kapacitása napi mintegy 50 000 liter

 • A két termék receptúrája a WHO (Egészségügyi Világszervezet) ajánlása alapján készült, amelyeket a Nemzeti Népegészségügyi Központ a helyzetre való tekintettel rekordgyorsasággal vizsgált be és hagyott jóvá.

 • A fertőtlenítőhöz szükséges etanolt magyar forrásból szerezte be a MOL-LUB, így hazai beszállítótól, hazai cég állítja elő a hazai higiéniás termékeket.

 • A kézfertőtlenítő termék neve: MOL Hygi Fluid.

 • A felületfertőtlenítő folyadék neve: MOL Hygi Flow Rapid.

2021-02-24 A MOL frissítette hosszú távú stratégiáját, belép a körkörös gazdaságba

 • A MOL-csoport “Shape Tomorrow” címmel frissíti és aktualizálja hosszútávú stratégáját, hogy Kelet-Közép-Európa körkörös gazdaságának vezető szereplőjévé váljon. 
 • A stratégia meghatározza azokat az irányokat, amelyek segítségével a vállalatcsoport fenntartható módon állít elő termékeket, alacsony széndioxid kibocsátású üzemanyagokkal látja el a közlekedést és kibővült fogyasztói szolgáltatásokat kínál az úton lévőknek.  
 • A finomítás területén fokozza a magasabb hozzáadott értékű petrolkémiai termékek előállítását.
 • A kutatás-termelésben a profittermelésen túl a régió kulcsfontosságú szereplőjévé válik a szén-dioxid-leválasztás, -hasznosítás és -tárolás területén.
 • A fogyasztói szolgáltatások átalakulása pedig folytatódik, a cél, hogy az üzletág magas szinten digitalizált kiskereskedelmi, illetve integrált mobilitási szolgáltatóvá váljon. 
 • A MOL felgyorsítja a már 2016-ban megkezdett transzformációját azért, hogy tevékenysége 2050-re karbonsemleges legyen. 
 • Ennek érdekében 2030-ig minden második dollárt fenntartható projektekre költ. 
 • Ez a következő öt évben mintegy 1 milliárd dollár értékű befektetéseket jelent a körforgásos gazdaságot támogató projektekbe.

Budapest, 2021. február 24. – A MOL Igazgatósága jóváhagyta a 2016-ban bejelentett, MOL 2030 hosszú távú stratégia aktualizálását és meghatározta a 2030 utáni időszakra vonatkozó jövőképét. A frissített stratégiában még nagyobb fókuszt kapnak a fenntarthatósági célok, illetve új elemként megjelenik a körkörös gazdaság. A MOL továbbra is elkötelezett amellett, hogy a hagyományos, fosszilis üzemanyag alapú tevékenységét alacsony szén-dioxid-kibocsátású, fenntartható üzleti modellé alakítsa át.

A 2010-es évek közepén a MOL az első volt a régióban, amely stratégiájában megfogalmazta, hogy kilép a hagyományos olaj- és gázipari keretek közül, és a külső környezet változásait megelőzve alakítja át tevékenységét. Finomítóinkat fejlesztettük, történelmi beruházásokat kezdtünk a petrolkémiában, és a régió egyik legerősebb, legsokoldalúbb mobilitási szolgáltatója lettünk. Mert tudtuk, hogy a fosszilis üzemanyagok iránti igény csökkeni fog, a petrolkémiai alapanyagok iránti kereslet megnő, az emberek mobilitási és fogyasztási szokásai pedig radikálisan átalakulnak majd a következő évtizedben. És igazunk is lett. Öt év múltán kijelenthetjük, hogy stratégiánk progresszív és sikeres.

Most pedig megint egy nagy átalakulásnak vagyunk tanúi. Az ipari és gazdasági transzformáció felgyorsult, a klímaváltozás, illetve a vírus okozta gazdasági válság olyan kérdéseket vetett fel, amelyek azonnali választ követelnek az ipartól és a döntéshozóktól. A régió felelős és erős vállalataként mi tudjuk ezekre a kérdésekre a megfelelő választ. Ez pedig a körforgásos gazdaság. Ezért ennek megfelelően frissítjük stratégiánkat, alakítjuk át tevékenységünket. Mert körforgásos gazdaság nélkül nincs jövő. A MOL egyik legnagyobb erőssége a rugalmas, egyedülálló módon kiegyensúlyozott, integrált üzleti modellje. Annak érdekében, hogy megőrizhessük ezt az ellenálló képességet és alakítani tudjuk a jövőnket, az üzleti portfóliót folyamatosan az alacsony szén-dioxid-kibocsátású, körforgásos gazdaság kihívásaihoz kell igazítanunk. " (Hernádi Zsolt, MOL Elnök-vezérigazgató)

Megerősítést nyertek az üzletágak stratégiai transzformációs irányai

Figyelembe véve a fosszilis motorüzemanyagok iránti kereslet hosszú távú csökkenésének jövőképét Európában, illetve Kelet-Közép-Európában, a MOL a Downstream-en (Feldolgozás és Kereskedelem) belül folytatja és felgyorsítja az átállást az üzemanyag-termelésről a vegyiparra, hogy Kelet-Közép-Európa vezető, fenntartható vegyipari vállalatává váljon. A MOL ambíciói változatlanok a Fogyasztói Szolgáltatások területén, azaz, hogy piacvezető, magas szinten digitalizált kiskereskedelmi, illetve komplex mobilitási szolgáltató legyen a régióban. Az Upstream (Kutatás-Termelés) célja, hogy fokozza a meglévő források profittermelését, miközben hatékonyabbá és fentarthatóbbá válik.

Downstream (Feldolgozás és Kereskedelem): cél, hogy a MOL meghatározó szereplővé váljon ebben az iparágban, mint vegyiparra összpontosító, kiemelten hatékony és fenntartható vállalat. A MOL Downstream megőrzi kiemelkedő készpénztermelő pozícióját az európai finomítási üzletágban, 2025-ig 1,2 milliárd dollárt meghaladó EBITDA elérését célozza meg, melyet 150 millió dollár értékű hatékonyságnövelés támogat. Teljes sebességgel folytatódik a fókusz áthelyezése az üzemanyagról a vegyiparra. A vállalat 1,8 millió tonna üzemanyagot alakít át petrolkémiai alapanyaggá 2030-ig (két beruházási hullám révén, 2027-es, illetve 2030-as indulással). Ugyanakkor fokozatosan integrálja működésébe a körforgásos gazdasági tevékenységeket, felhasználva a bio- és hulladékalapú anyagáramokat a termelésben, növelve az újrahasznosítást, valamint kihasználva a CCUS (a szén-dioxid-leválasztás, -hasznosítás és -tárolás) lehetőségeit. Ezek segítségével jelentős mértékben csökkenthető az üzletág CO2-lábnyoma. A Downstream transzformáció teljes CAPEX-e a következő 10 évben elérheti a 4,5 milliárd USD-t.

Fogyasztói Szolgáltatások: cél, hogy 2030-ig magas szinten digitalizált kiskereskedelmi, illetve integrált mobilitási szolgáltatóvá váljon, jelentősen növelt bevételekkel és szabad cash flow-val. A Fogyasztói Szolgáltatások tovább növelheti hozzájárulását a csoport eredményeihez azáltal, hogy 2025-ig 700 millió dollárt meghaladó EBITDA-t, valamint 2021 és 2025 között 2 milliárd dollár feletti szabad cash flow-t biztosít. Az üzletág újabb beruházásokkal fejleszti az élelmiszer és nem üzemanyag típusú termékkínálatot, folytatja a hálózat digitalizálását és a szabványosítási folyamatokat. Ezt követően a fókusz egyre inkább az értékesítési csatornák diverzifikálására, az alternatív üzemanyagportfólió bővítésére, illetve a komplex mobilitási platformokra és szolgáltatásokra helyeződik át.

Upstream (Kutatás-Termelés): a cél az összpontosítás a profittermelésre, a közép-kelet-európai termeléscsökkenés kezelése, a nemzetközi portfólió lehetőségeinek kihasználása, valamint CCUS-befektetések. A már meglévő erőforrásokat a továbbiakban is úgy kezeljük, hogy 2021 és 2025 között maximalizáljuk a készpénztermelő képességünket és az értékteremtést, megközelítőleg 1,8 milliárd dollár egyszerűsített szabad pénzáramlást termelve, 50 dolláros olaj átlagár mellett (feltételezve, hogy nincs inorganikus készletpótlás). Ez magában foglalja a kelet-közép-európai termelés visszaesésének költségtudatos és hatékony kezelését, továbbá a nemzetközi portfólió aktív, az adódó üzleti lehetőségekre nyitott megközelítését. A MOL célja, hogy a Pannon-medence geológiai adottságairól szerzett tapasztalatokat felhasználva 2030-ig kulcsfontosságú szereplővé váljon a közép-kelet-európai szén-dioxid-leválasztás, -hasznosítás és -tárolás (CCUS) területén, ezáltal támogatva a karbonsemlegessé válást (Scope 1. és 2.).

A fenntarthatóság és a jövedelmezőség nem egymást kizáró szempontok; egyszerre kell teljesülniük. Nem mondhatjuk el magunkról, hogy fenntarthatóan működünk anélkül, hogy bevételt és jövedelmet generálnánk, és nem lehetünk nyereségesek a fenntarthatósági szempontok figyelembevétele nélkül; ezeknek kéz a kézben kell járniuk. Ez az elmúlt időszakban nyilvánvalóvá vált, és a jövőben mindenki számára egyre inkább evidens lesz. Mindannyian egy jobb, biztonságosabb és tisztább világban szeretnénk élni; és a jobb, fenntarthatóbb világ érdekében egy alacsony szén-dioxid-kibocsátású, körforgásos gazdaság felé kell elmozdulnunk, és ebben kulcsszerepe lesz a körforgásos gazdaságnak." (Hernádi Zsolt, elnök-vezérigazgató)

Beruházások új üzletágakba, hogy ezáltal a MOL az alacsony szén-dioxid kibocsátású körforgásos gazdaság vezető szereplőjévé váljon Kelet-Közép-Európában

A MOL 2030-ra a teljes CAPEX 50 százalékát meghaladó mértékben, jelentősen növelné az EU Taxonómia szabályozási rendszeréhez igazodó, fenntartható beruházásait. A cél a 100% elérése 2050-ig, vagy akár korábban. A MOL emellett kulcsszerepet kíván játszani az alacsony szén-dioxid-kibocsátású körforgásos gazdaság kialakításában. Ehhez olyan új üzletágakba tervez beruházni, mint például a hulladékkezelés és -hasznosítás, az újrahasznosítás, a szén-dioxid-leválasztás, -hasznosítás és -tárolás (CCUS), a második generációs bioüzemanyagok vagy akár a hidrogénnel kapcsolatos lehetőségek. A vállalat 1 milliárd dollárt fektet be a következő öt évben alacsony szén-dioxid kibocsátású és fenntartható projektekbe.

Jelentős szén-dioxid-csökkentési célkitűzések 2030-ig, a 2050-re vonatkozó ambíciók és az EU Zöld megállapodásának teljeskörű összehangolása

Követve a Párizsi Megállapodást, valamint a globális éghajlatváltozás megfékezésére tett erőfeszítéseket, a MOL feladata az is, hogy csökkentse az értékláncához és az általa működtetett eszközökhöz köthető szén-dioxid-kibocsátás mértékét. Ennek megfelelően a MOL 2030-ig 30 százalékkal csökkenti a csoportszintű kibocsátását: Scope 1 és 2 esetében a Kutatás-Termelés és a Fogyasztói Szolgáltatások karbonsemleges lesz, a Downstream jelenlegi tevékenységeinél pedig (a 2019-es bázishoz képest) 20 százalékos lesz a csökkentés mértéke. A MOL osztozik az EU azon törekvésében is, hogy mindennemű (Scope 1., 2., 3.) szén-dioxid-kibocsátás kapcsán karbonsemlegességet érjen el 2050-ig, és aktívan részt kíván venni, mind önállóan, mind partnerségeken keresztül az Európát karbonsemlegessé alakító ipari forradalomban.

Minden átalakulás összetett, hosszadalmas és sok esetben fájdalmas folyamat. Azonban meggyőződésem, hogy a frissített hosszú távú stratégiánkkal biztosítani tudjuk, hogy a MOL továbbra is a jó úton haladjon, és kulcsszereplővé váljon az alacsony szén-dioxid kibocsátású körforgásos gazdaság területén. Mindeközben izgalmas kihívásokat nyújtunk kollégáinknak, folyamatosan dolgozunk egy magasabb szintű fogyasztói élmény biztosításán, konstruktívan együttműködünk partnereinkkel, valamint stabil és kiszámítható jövedelmezőséget biztosítunk befektetőinknek az átalakulás teljes folyamata során.” (Hernádi Zsolt, MOL Elnök-vezérigazgató)

A széleskörű fenntarthatósági keretrendszer mind a négy pillér mentén célokat tűz ki: Emberek és közösségek; Egészség és biztonság; Integritás és átláthatóság; Éghajlat és környezetvédelem

A MOL a sokszínűséget és a befogadást kulcsfontosságú értékének és stratégiája alapkövének tartja. Célja egyebek mellett, hogy minden szinten növelje a nők jelenlétét, úgy, hogy a vezetőségben ez az arány elérje a 30 százalékot. Kiemelt figyelmet kap a munkavállalók jóléte, egészsége és biztonsága. A fenntartható munkavállalói elköteleződés pontszámát 75% felett fogjuk tartani, növekvő közösségi elköteleződésünk révén pedig megbízható partnerré válunk. 2022-ig végéig új, felelős beszerzési stratégiát vezetünk be a teljes csoportban; az etikával és az emberi jogokkal kapcsolatos ismereteket tovább erősítjük a munkavállalók és a vezetőség körében, és a CO2 mellett az egyéb negatív környezeti hatásokat is tovább csökkentjük.

Egy nagyvállalat számára, mint amilyen a MOL is, a siker kulcsa, hogy vonzóvá váljon a tehetségek számára, fejlessze és megtartsa őket. A tehetséges kollégák jelentik a legnagyobb értéket számunkra, és nélkülözhetetlenek bármely gazdaság egészének sikerességéhez is. A MOL komplex átalakításának végrehajtásához sokszínű, befogadó vállalati kultúrára van szükség. A helyi közösségekkel, a partnerekkel, a szabályozókkal és gyakorlatilag az egész társadalommal való szoros együttműködés minden eddiginél fontosabb lesz a zöld energiaátmenet küldetésének megvalósításához." (Hernádi Zsolt, MOL Elnök-vezérigazgató)

2021-2025 közötti pénzügyi keretrendszer: teljes mértékben önfinanszírozott átmenet és stabil, kiszámítható részvényesi javadalmazás, erős pénzügyi mérleg

Megfontolt középtávú makrobecslések mellett is a MOL elegendő működési cash flow-t generál majd a 2021-2025 közötti időszakban, miközben a 2021-es 2,3 milliárd dolláros EBITDA 2025-re 2,6 milliárd dollár lesz. Ebből finanszírozza a vállalat a fenntartó beruházásokat, a legalább 3,5 milliárd dollár értékű stratégiai CAPEX-et, beleértve az alacsony szén-dioxid-kibocsátású körforgásos gazdaság kialakítására irányuló, 1 milliárd dollár értékű új beruházást, és az alap osztalékot. Az erős pénzügyi profil fenntartása továbbra is prioritás, a stabil pénzügyi mérleg és a jelentős pénzügyi tartalék mellett. Ez a rugalmasság felhasználható új üzleti lehetőségek finanszírozására, többek között bármely üzletágat érintő, készpénztermelő M&A projektekre.

×
{{-- content goes here from dom --}}
A Weboldalon használt sütik beállítása

Ezzel a beállítással engedélyezed:

 • Munkamenet sütik
 • Használatot elősegítő sütik

Ezzel a beállítással NEM engedélyezed:

 • Érdeklődési körödnek megfelelő hirdetések (remarketing) megjelenítése a weboldalon kívül (pl. közösségi média)
 • A MOL Nyrt. weboldalain mért oldal-használat elemzések, aktivitások felhasználása annak érdekében, hogy személyre szóló ajánlatokkal kereshessünk meg a megadott elérhetőségeiden (amennyiben megadtál ilyen elérhetőséget pl. regisztráció során)

Ezzel a beállítással engedélyezed:

 • Munkamenet sütik
 • Használatot elősegítő sütik
 • Statisztikai célú webanalitikai mérések
 • Érdeklődési körödnek megfelelő hirdetések (remarketing) megjelenítése a weboldalon kívül (pl. közösségi média)

Ezzel a beállítással NEM engedélyezed:

 • A MOL Nyrt. weboldalain mért oldal-használat elemzések, aktivitások felhasználása annak érdekében, hogy személyre szóló ajánlatokkal kereshessünk meg a megadott elérhetőségeiden (amennyiben megadtál ilyen elérhetőséget pl. regisztráció során)

Ezzel a beállítással engedélyezed:

 • Munkamenet sütik
 • Használatot elősegítő sütik
 • Statisztikai célú webanalitikai mérések
 • Érdeklődési körödnek megfelelő hirdetések (remarketing) megjelenítése a weboldalon kívül (pl. közösségi média)
 • A MOL Nyrt. weboldalain mért oldal-használat elemzések, aktivitások felhasználása annak érdekében, hogy személyre szóló ajánlatokkal kereshessünk meg a megadott elérhetőségeiden (amennyiben megadtál ilyen elérhetőséget pl. regisztráció során)

Süti tájékoztató

Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×