Dr. Medgyessy Péter
Felügyelőbizottság tagja

A Felügyelőbizottság tagja 2015. április 14-től
volt miniszterelnök, okleveles közgazdász


1966-ban diplomázott a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem elméleti és politikai gazdaságtan szakán. 1966-1982 között a Pénzügyminisztériumban dolgozott különböző posztokon. 1982-1986 között pénzügyminiszter-helyettes. 1987-ben pénzügyminiszter. 1988-1990 között miniszterelnök-helyettes, a gazdasági ügyek felelőse a rendszerváltás kormányában. 1990-1994 között a francia Paribas Bank Rt. magyarországi elnök-vezérigazgatója. 1994-1996 között a Magyar Befektetési és Fejlesztési Bank Rt. elnök-vezérigazgatója. 1996-1998 között pénzügyminiszter a szociáldemokrata-liberális kormányban. 1998-2001 között az InterEurópa Bank igazgatóságának elnöke és az Atlasz Biztosító Rt. alelnöke. 2002-2004 között a Magyar Köztársaság miniszterelnöke a szociáldemokrata-liberális kormány élén. 2004. augusztus 25-én lemond posztjáról a koalíció fenntartása érdekében. 2004. október 14-étől 2008. május 31-éig a Magyar Köztársaság rendkívüli és meghatalmazott utazó nagykövete (a miniszterelnök különmegbízottja).

Egyéb szakmai és közéleti feladatai:
1973-1977. a Nemzetközi Állami Pénzügyi Intézet igazgatóságának tagja
1994-1996. a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke
1994-1996. a davosi Világgazdasági Fórum tanácsadó testületének tagja 1995-1996. a Magyar Bankszövetség elnökségi tagja
1998-2000. a Magyar Atlanti Tanács tagja
1998-2000. a Közép-Európai és Öbölmenti Országok Kereskedelmi, Ipari és Kulturális Kamarájának alelnöke
2006-tól a Jacques Delors által alapított Notre Europe tanácsadó testületének (Comité Européen d’Orientation) tagja,
2008-tól a Magyar-Honkongi Partnerségi Egyesület elnöke, majd
2009. februártól tiszteletbeli elnöke.

Kamarás Miklós
Felügyelőbizottság tagja

A Felügyelőbizottság tagja 2015. április 14-től
okleveles közgazdász


1972–1990 között az ÉPGÉP-nél töltött be különböző vezető pozíciókat, majd a vállalat vezérigazgatója lett. 1995 és 1998 között az ÁPV Rt. vezérigazgató-helyettese. 1998-tól a Deloitte & Touche Magyarország partnereként és más könyvvizsgáló cégek vezetőjeként dolgozott. 2002 és 2004 között az ÁPV Rt. vezérigazgatója és a társaság igazgatóságának tagja. A Budapest Airport Rt. Igazgatóság elnöke 2005. május 30-ig. 2008. október 18-ig a MÁV Zrt. Igazgatóságának elnöke. 2002 és 2010 között a MOL Igazgatóságának a tagja. 2009-2010. a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Vezérigazgatója.

Madarász László
Felügyelőbizottság tagja

A Felügyelőbizottság tagja 2015. április 14-től
Okleveles vegyészmérnök


1966-ban, párizsi egyetemi tanulmányai után került felvételre a BNP PARIBAS bankcsoport központjába. Több banki szakterületen dolgozott, majd menedzseri pozícióba léptették. Vezérigazgató-helyettes volt Chicago-ban, Montreálban és Genfben. Vezérigazgatónak nevezték ki New York-ba, majd Budapestre, ahol a BNP-KH-Dresdner Bank, az egyik első vegyes bank alapítója volt 1991-ben. 1998 és 2002 között a Postabank elnöke. Részt vett a Bankszövetség munkájában is, mint elnökségi tag.
A BNP PARIBAS nemzetközi hálózatában töltött 2 évet Ázsiában, 10 évet Észak- Amerikában és 6 évet Svájcban. A nemzetközi vállalatok finanszírozása a banki pályafutásának az egyik fő iránya volt. Magyarországon a német cégek és a német tulajdonos igényeinek kiszolgálása a BNP-KH-Dresdner Bank egyik fontos küldetése volt.
Francia állampolgár, a Magyar-Francia Kereskedelmi és Iparkamara alapítója és első elnöke lett, 2011-ben pedig a miniszterelnök megbízásából mediátorként tevékenykedett a francia-magyar gazdasági kapcsolatok problémás ügyeinek rendezésében. A Francia Köztársaság Nemzeti Érdemrend és a Nemzeti Becsületrend lovagja.
Több mint egy tucat cégnél és alapítványnál töltött be vezető tisztségviselői pozíciót, vagy felügyelő bizottsági tagságot. Jelen pillanatban is a Magyar Nemzeti Bank Felügyelő Bizottságának tagja és egy távközlési cég igazgatóságában szerepel. Kuratóriumi tag a Nemzetközi Gyermekmentő Alapítványban és a Tihanyi Alapítványban.

Réti László
Felügyelőbizottság tagja

A Felügyelő Bizottság elnök-helyettese 2011. május 13-tól.
A Felügyelő Bizottság tagja 2010. április 29-től.
karbantartó mérnök


2001-ben szerzett Gépészmérnöki diplomát a Miskolci Egyetemen. A TVK műtrágyagyárában 1986-ban kezdett dolgozni, és 1995-ben került az olefingyár karbantartó egységéhez a Műszaki Fenntartás állományába. Részt vett az olefingyár rekonstrukciójában, majd 2002-2004-ig az Olefin-2 építésén, mint műszaki ellenőr kapott megbízást. Jelenleg a Területi Gépészeti Karbantartáson karbantartó mérnökeként dolgozik. A MOL Petrolkémia Zrt. Üzemi Tanácsának tagjaként a Humán és Sport Bizottságban lát el feladatokat.

Turóczy Judit
Felügyelőbizottság tagja

A Felügyelő Bizottság tagja 2011. április 21-től.
vegyésztechnikus

Turóczy Judit vegyésztechnikus végzettségű, 26 éve dolgozik a MOL Petrolkémia Zrt-nél, jelenleg a Polimer Marketing és Értékesítés Műszaki Tanácsadásánál alkalmazás-technikusi beosztásban. 2000 óta a Petrolkémiai Dolgozók Szakszervezetének bizalmija, 2010 óta a MOL Petrolkémia Zrt. Üzemi Tanácsának tagja, Tömegsport Bizottságának elnök-helyettese.

Zsinkó Tibor
Vezérigazgató

Vezérigazgató 2017. október 1-jétől.
diplomás vegyészmérnök, közgazdász


1995-ben diplomázott a Veszprémi Egyetem vegyészmérnöki karán, később MBA képzést végzett a Budapesti Corvinus Egyetemen. 2001 óta dolgozik a MOL-csoportnál. Az évek során számos vezetői pozíciót töltött be mind helyi szervezeteknél, mind pedig csoportszinten. Éveken át irányította a MOL Logisztika szervezetét és a Terméktároló Zrt. ügyvezetője is volt. 2016-ban a csoportszintű fenntartható fejlődés és EBK (Egészség, Biztonság és Környezetvédelem) szervezet igazgatója lett. Ez idő alatt irányításával sikeresen lezajlott az új csoportszintű EBK stratégia bevezetése, valamint nagy figyelmet fordított mind a belső szervezeti kultúrafejlesztésre, mind a csoportszintű EBK tudatosság növelésére. A MOL Petrolkémia vezérigazgatójává 2017. október 1-jével nevezték ki.

Kovács István
Gazdálkodási és pénzügyi vezető

Gazdálkodási és pénzügyi vezető 2015. május 1-től.

A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen diplomázott 1996-ban közgazdászként. Ebben az évben csatlakozott a MOL-hoz, ahol különböző munkaköröket töltött be az Upstream (KTD) Kontrolling szervezeten belül. 1999-től irányította a magyarországi Kutatás-termelés operatív tervezési és beszámolási feladatait, majd 2001-től az Upstream Tervezés-kontrolling szervezeten belül a Stratégiai és Üzleti tervezési osztályt vezette. 2003-tól 2006-ig az INA pénzügyi igazgató kontrolling tanácsadója volt. Horvátországból visszatérve az Upstream Tervezés-kontrolling vezetői feladatainak ellátására kapott megbízást. 2009-ben vette át a Termékelőállítás- és Kereskedelem Kontrolling vezető feladatait, majd 2012-től csoportszinten felelt a Downstream kontrolling tevékenységért. 2013 áprilisától a MOL magyarországi tevékenységének tervezés és beszámoltatási tevékenységét vezeti.
A MOL Petrolkémia Zrt. gazdálkodási és pénzügyi vezető tisztsége mellett ez utóbbi pozícióját továbbra is betölti.

×
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×