Vállalatirányítási Rendszerek

A MOL-csoport működési modellje a csoportszintű üzleti és funkcionális egységek, valamint a tagvállalatok összehangolt működését jelenti.

 

Alapvető működési elvek

A MOL-csoport irányítási és szabályozási rendszere az alábbi követelményeken alapul:

 • A MOL-csoport irányítása integrált, mátrix modellben történik, amelyet a MOL-csoport folyamatalapú szabályzási rendszere támogatja.
 • Az integrált mátrixműködést integrált menedzsment rendszerek támogatják.
 • A túlszabályozást kerülni kell, viszont biztosítani kell a kulcsfunkciók központi ellenőrzését.
 • Az irányítási és szabályozási rendszernek rugalmasnak kell lennie, hogy a MOL azt az új tagvállalatokra is kiterjeszthesse.
 • A folyamatalapú szabályozási rendszernek támogatnia kell a Csoport ERP (vállalati erőforrások tervezése) és a működéshez kapcsolódó egyéb informatikai rendszereinek működését is.
 • A működési folyamatok teljes dokumentációját a szabályozási rendszerbe kell integrálni.

 

Vállalatirányítási szerkezet

A Közgyűlés, mint fő döntéshozó testület, lehetővé teszi, hogy a részvénytulajdonosok döntéseket hozzanak a MOL és rajta keresztül a MOL-csoport napi működését illető fontos kérdésekben, gyakorolják irányító és ellenőrzési jogaikat. A tulajdonosok által választott Igazgatóság felel a részvényeseknek az integrált irányítás megvalósításáért valamint bizottságokat működtet az Igazgatóság hatékonyabb működése és a döntéshozatalhoz szükséges megfelelő szakértői háttér biztosítása érdekében. Külön szabályzat rögzíti az Igazgatóság tevékenységi körét, célkitűzéseit, feladatait és működési feltételeit, valamint az elnök és az elnökhelyettes jogait és kötelességeit. Az Igazgatóság határozza meg az Ügyvezető Testület (EB) feladatait és kötelességeit, létrehozza a szervezeti és működési szabályzatok egységes rendszerét, továbbá cél-, beszámolói- és felügyeleti rendszert hoz létre. Az EB elsődleges feladata a MOL-csoport stratégiájának megvalósítása és a MOL-csoport működésének irányítása.

Integrált szervezet

A MOL-csoport irányítását a gyakorlatban két párhuzamosan működő és egymás munkáját kiegészítő egység végzi, egyfelől az üzleti, másfelől a funkcionális irányító egységek. Munkájukat az EB hangolja össze. A MOL-csoport stratégiájával összhangban az üzleti egységek szerepe az értéknövelő, versenyképes stratégiák kidolgozása és megvalósítása, valamint a belső és külső szabályozások és jogszabályi követelmények érvényre juttatása. A funkcionális egységek viszont az üzleti folyamatok hatékony működtetésének támogatására látnak el hasonló feladatokat.

Munkabizottságok

Az egyes bizottságok a meghatározott üzleti tevékenységek összehangolásáért és támogatásáért felelősek, időnként előre meghatározott akciók és ütemterv alapján döntéshozó szerepet is vállalnak. A bizottságok gondoskodnak továbbá az egyes témákhoz kapcsolódó háttéranyagok alapján történő, szakszerű döntéselőkészítésről, ezzel is hozzájárulva a gyors és hatékony döntéshozatalhoz. A bizottságok tagjai közé tartoznak az érintett üzleti és funkcionális egységek vezetői. A munkacsoportok felállíthatók egy szervezeti egységen belül, vagy több szervezeti egységgel közösen is, specifikus részfeladatokra és tevékenységekre, vagy egyedi problémák megoldására.

 

A szabályozási rendszer elemei

A vállalatirányítás fő dokumentumai (Működési és Szervezeti Szabályzat – MSZSZ; a Feladat és Felelősség-megosztási Szabályzat – FFSZ; Döntési Hatásköri Lista – DHL) az üzleti és funkcionális egységekkel közösen, folyamatos konzultáció során alakultak ki. A csoportszintű irányelveket a vállalatirányítás fő dokumentumaival együtt a vállalatirányítási kézikönyv tartalmazza.

A MOL-csoport hatékony integrációja magában foglalja a csoportszintű üzleti és funkcionális struktúrák eredményes összehangolását. Az MSZSZ valamennyi, erre vonatkozó elvet összegzi és részletesen kifejti.

Az üzleti és funkcionális egységeket a MOL-csoportban az adott terület integrált működtetéséért felelős vezetők irányítják. A MOL-csoport integrált szervezeti modelljét az FFSZ írja le.

A DHL a csoportszintű döntéshozatal részletes szabályait tartalmazza. A leányvállalatok valamennyi döntésének is a DHL-ben lefektetett szabályokhoz kell igazodniuk. A döntési és aláírási jogok a vállalatirányítási rendszerben világosan különválnak. A szabályozási rendszer második szintjét képviselő csoportszintű Irányelvek általános jellegű, a csoport szintű integrált folyamatstruktúra fő folyamatcsoportjaira vonatkozó útmutatásokat tartalmaznak. A folyamatok három fő csoportra (irányító, üzleti és támogató) tagolódnak.

A Folyamatszabályozások olyan részletes szabályzatok, amelyek a szabályozási rendszer legnagyobb részét képviselik. A folyamatok mentén meghatározzák a szervezeti felelősségeket, dokumentálják a támogató informatikai rendszerek kapcsolatát a folyamatok egyes lépéseinél, és további információkat tartalmaznak a megfelelő végrehajtásra vonatkozóan. A MOL-csoport folyamatai Folyamatmenedzsment rendszerben vannak dokumentálva

Kapcsolódó linkek

×
{{-- content goes here from dom --}}
A Weboldalon használt sütik beállítása

Ezzel a beállítással engedélyezed:

 • Munkamenet sütik
 • Használatot elősegítő sütik

Ezzel a beállítással NEM engedélyezed:

 • Érdeklődési körödnek megfelelő hirdetések (remarketing) megjelenítése a weboldalon kívül (pl. közösségi média)
 • A MOL Nyrt. weboldalain mért oldal-használat elemzések, aktivitások felhasználása annak érdekében, hogy személyre szóló ajánlatokkal kereshessünk meg a megadott elérhetőségeiden (amennyiben megadtál ilyen elérhetőséget pl. regisztráció során)

Ezzel a beállítással engedélyezed:

 • Munkamenet sütik
 • Használatot elősegítő sütik
 • Statisztikai célú webanalitikai mérések
 • Érdeklődési körödnek megfelelő hirdetések (remarketing) megjelenítése a weboldalon kívül (pl. közösségi média)

Ezzel a beállítással NEM engedélyezed:

 • A MOL Nyrt. weboldalain mért oldal-használat elemzések, aktivitások felhasználása annak érdekében, hogy személyre szóló ajánlatokkal kereshessünk meg a megadott elérhetőségeiden (amennyiben megadtál ilyen elérhetőséget pl. regisztráció során)

Ezzel a beállítással engedélyezed:

 • Munkamenet sütik
 • Használatot elősegítő sütik
 • Statisztikai célú webanalitikai mérések
 • Érdeklődési körödnek megfelelő hirdetések (remarketing) megjelenítése a weboldalon kívül (pl. közösségi média)
 • A MOL Nyrt. weboldalain mért oldal-használat elemzések, aktivitások felhasználása annak érdekében, hogy személyre szóló ajánlatokkal kereshessünk meg a megadott elérhetőségeiden (amennyiben megadtál ilyen elérhetőséget pl. regisztráció során)

Süti tájékoztató

Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×