Motoros Family Green online


Tisztelt MOL Group Gold Prepaid/Green kártya Partnereink!

Tájékoztatjuk, hogy a 2018. május 25-től életbe lépő Európai Uniós új általános adatvédelmi rendelet* (GDPR) kapcsán hozott üzleti döntés értelmében a MOL Nyrt. a jelzett dátumtól megszünteti a MOL Group Gold Prepaid (korábbi nevén Green) kártyák magánszemélyekre történő új regisztrációjának lehetőségét.

Ennek értelmében a 2018. május 24-e éjfél után a töltőállomásokról illetve online beérkező, magánszemély adatokat tartalmazó jelentkezéseket el kell utasítanunk.

* Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016.04.27.) A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

Köszönjük megértésüket.

Üdvözlettel,
MOL Kártyamenedzsment

×
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×